ГРАДЕЖ: ВЛАСТ и ПАРИ в братската верига…

Новина 958 от 1280
ГРАДЕЖ: ВЛАСТ и ПАРИ в братската верига…

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

ВЛАСТ и ПАРИ в братската верига…

            Най – Високоуважаеми Велик Майстор,

            Най – Високоуважаеми Стари Велики Майстори,

            Много Високоуважаеми Велики Сановници,

            Високоуважаеми братя Майстори на Столове,

            Високоуважаеми братя Стари Майстори на Столове,

            Уважаеми братя майстори , калфи и чираци,

            Уважаеми и обични мои братя,

Отдавна размишлявам върху две теми свъзвани с членството ми в братския орден. За съжаление В.А. на Вс. все още не ме просветлява по тях. Тези теми са обзели моето съзнание и скорошните събития ме подтикнаха да ги споделя с всички Вас. Може би, не ми достига времето, в което сме заедно или пък книгите, които съм прочел, а може би, размишлявам в грешна посока. Най- веротно съм изпуснал някой градеж на тази тема, за което моля да бъда извинен.

За краткия си масонски живот осъзнах, че има хора като мен, които все още вярват в човешките ценности, етика и норми на поведение, и продължават да работят с усилие на този наш общ градеж. По тази причина реших да създам интерактивен и отворен градеж, в който съм вложил минимално философия и много мисли споделени на глас. Надявам се, че повечето Бр. ще споделят мнението си, а братята офицери с повече опит в занаята, ще внесът светлина в моите съждения.

Две думи Бр. ВЛАСТ и ПАРИ в братската верига…….

Какво е ВЛАСТ в масонството?

Толкова много ли са парите в това движение, че желанието за управлението им е толкова апетитно?

Властта в масонството свързана ли е с пари, и ако ДА, откъде са те?

Кой и за каква точно власт над братството се бори?

Бр. Всички сме се клели да служим на този орден и да се подчиняваме на неговите ръководители, но това не трябва да противоречи на държавните закони както и на потъпкване на мнението на всеки един брат – все пак ние сме „Свободни хора с добри нрави”. В такъв случай, за каква власт над братята може да говорим? Нима майстора зидар може да бъде повече човек от всеки друг зидар? Кой, и с какво властва над другия? Нима тук не сме се събрали хора с еднакви убеждения, относно правилното и по- доброто съществуване на обществото и на самите нас?

Защо един Велик майстор на Велика Ложа си позволява да бъде съдник и да пада на ниво, по-ниско от най – безнравствения профан? Защо дава такъв пример на братята си? Нима братята в тази Велика ложа са длъжни да се подчиняват на неговите правила, а не на вечните Ландмарки и законите основани върху тях , които той потъпка с делата си?

Къде сте братя Велики сановници, та да го посъветвате и направлявате по правилния път?

Къде е братския съд, за да осъди самозабравилите се?

Къде сте братя майстори на столове, за да спрете движението в посока на разруха и унижение?

Къде съм АЗ в тази неприятна за всички ни ситуация, и какво мога да сторя, нашата Велика ложа да запази достйнството си и да продължи градежа с пергела, ъгъла и отвеса?

Какво градим братя? За какво работим на този градеж, след като не успяваме да видим сътвореното от нас?

            За наше съжаление градежа, в който вложихме сили и енергия РУХНА от удара на чука, на Великия майстор и някои негови сановници. Казвам Великия майстор, защото отговорността за действията на всички съюзни ложи във Великата ложа е негова и само негова.

Уважаеми и обични братя,

Мисля че, нашата Велика ложа пое пътя на бизнес клубовете, а не на езотериката и философията интегрирана в масонството. За търсещи се предлагат и приемат хора с големи финансови възможности независимо, че идеята на масонството им е чужда. Да, трябва да се приемат успели хора, отвърдени в обществото, но преди те да бъдат приети или издигнати, техните ментори и Майстори на столове следва обстойно да проверят техните стремежи. Дали един такъв бъдещ или настоящ брат желае да открие в себе си човешките ценности или членува само заради престижа и умножаване на състоянито си. Интегрирания в някои от тях стремеж за власт и пари от профанския живот ги прави невъзприемчиви за идеите на масонството. За съжаление тези две думи „Власт и Пари”, символ на профанския ни начин на живот станаха цел за някои сред нас. Забравени бяха старите ландмарки, които всички ние сме длъжни да спазваме, като хора на честта.. Забравен бе текста в свещената книга и етичните норми произлизащи от него. Не се спазва и конституцията, която сами редактирахме наскоро.

Братя, властта над хората винаги е била средство за управление на техните финанси, възгледи и дела. Стремежа към „Власт и Пари” винаги е бил причина хората да покажат своите несъвършенства във взаимоотношенията си един към друг. Тези несъвършенства би трябвало да са чужди на всеки един брат, ако разбира се той е познал идеята на масонството. Парите, вечния мотив за недостойни постъпки в човешката история, унижаващи, възхваляващи или обиждащи хората, влязоха в нашите взаимоотношения като паразит в крехък организъм. Почти празната кесия на вдовицата след всеки ритуал, е унизителна за всички ни. С нея трудно бихме заслужили уважението на нуждаещите се. Парите за благотворителност, братя са толкова малко, че далеч не може да се сравни с посещенията на братята от Великата ложа в чужбина и съчетаването на тези посещения със създаването на бизнес контакти и срещи. Търсейки признания сред чуждите ложи, похарчиха суми по-големи от това, което даряват. Сумата събирана от членски внос не само, че не е толкова голяма, колкото е имотното и финансово състояние на даден брат, в което няма нищо нередно разбира се, ами дори е недостатъчна да се извършва една от основните дейности на ордена, а именно Благотворителност. Не искам и не вярвам, че именно тези основни източници на приходи за ложите, са причините за Властогонщината царяща във Великата ложа.

За съжаления Братя храма ни рухна недовършен, защото някои от нас не си послужиха с правия ъгъл в сътворяването му и неговите камъни и стени бяха криви и недодялани. Аз, обаче вярвам, че ще останат такива братя зидари, които са готови да пожертват нови сили и енергия за сътворението на по-красив и величествен храм. Вярвам, че ценностите, които ме привлякоха в Масонството, ще останат живи, както се е случвало през вековете. Храма на Хирам Абиф отново ще бъде съграден от нас.

П.П.

Искам да Ви цитирам част от едно интервю с Бр. Димитър Недков, в чиито думи някой може да се припознае, друг да се огледа, а трети да разсъждава.

„Каква всъщност е целта на масонството, ако не е власт, пари или влияние?
– Ще ви отговоря с цитат от един масонски ритуал: “Целта на масонството е вътрешното преосмисляне и духовното разгръщане на човека. Тази цел няма да бъде достигната, докато превръзката на невежеството не позволява да се познае истината.” Власт, пари и влияние са естествени човешки стремления. Но към тези неща масоните се стремят извън ложите, в качеството си на стремящи се към успеха делови хора. В нормалните общества истинските масони наистина са успели хора, защото споделяните от тях ценности са ценностите на гражданското общество, което държи съдбата си в свои ръце. В България сме още далеч от това както по отношение на масонството, така и най-вече по състоянието на така нареченото гражданско общество. Причините за това са пред очите ни. „ 01.03.2010 ММ

Благодаря на братята, които ме подкрепиха в тези мои изказани на глас мисли.
Благодаря на Братята, с които ги обсъдихме, и които споделиха с мен хронологията на събитията в новото време на Българското Масонство. Благодаря на тези, които дадоха нови посоки за размисъл относно работата на масонските структури и тяхната вина за последните скандални събития..

В Прослава на Великия Архитект на Вселената, Великия Строител на Всички Светове.

Аз завърших.

С братски поздрав:

Бр. М, л.„Верните приятели”

Дата: 22/03/2012 г.