ДЖ. АНДЕРСЪН

ИЗ КОНСТИТУЦИЯ НА МАСОНСТВОТО

“The Book of Constitutions of Masonry”

1723

scale.phpІ. ЗА БОГА И РЕЛИГИЯТА

Един зидар, поради своето звание, е длъжен да се покорява на нравствения закон и ако той разбира изкуството добре, нито ще бъде глупав отрицател на Бога, нито един невярващ свободомислещ.

По-добре от който и да е било друг, Свободният зидар е длъжен да разбере, че Бог не гледа, както гледат хората. Защото човек вижда външните проявления, докато Бог сондира сърцето. Следователно зидарят е специално длъжен никога да не действа противно на това, което му диктува съвестта.

Каквато и да е религията или формата на култа на един човек, той не се изключва от Ордена, стига само да вярва в Славния Архитект на небето и земята и да упражнява Свещените длъжности на нравствеността.

Зидарите се съединяват чрез солидните и приятелски връзки на Братската любов, с добродетелни хора от всякаква вяра. Те се учат да гледат със съчувствие на заблужденията на човечеството и се стараят да покажат чрез чистотата на своето поведение по-високото превъзходство на религията, която изповядват.

Така Зидарството е център на единение на хора добри и искренни, и щастливо средство за основаване на приятелство между тия, които другояче биха останали завинаги далеч един от друг.

ІІ. ЗА ВИСОКАТА И НИСКА ГРАЖДАНСКА ВЛАСТ

Зидарят е мирен поданик на гражданските власти, където и да живее и работи, и не смее никога да взема участие в бунтове или съзаклятия против мира

и благоденствието на народа или да не се подчинява на долните (изпълнителни) власти.

Затова, че Зидарството винаги е страдало през време на войни, кръвопролития и размирици, че хората на еснафа са били мирни и верни на държавата, и чрез това са оборвали клеветите на своите противници, затова бивши крале и князе са били склонни да ги насърчават и да повдигат честта на Братството, което винаги е проповядвало в мирно време.

ІІІ. ЗА ЛОЖИТЕ

Ложата е мястото, където Зидарите се събират и работят. Затова се нарича Ложа и всяко събрание или надлежно образувано дружество от Зидари.

И всеки Брат трябва да принадлежи на една Ложа, и да се покорява на Устава й, и на общите правилници.

Ложата е отделна или обща, като се изучава най-добре, когато се посещава и чрез окачените тук нареждания на общата или Великата Ложа.

В старите времена не е смеел да отсъства никой майстор или другар, особено ако му е било напомнено да се яви, без да си навлече най-строго наказание, догдето Майсторът и Надзирателите не са се убедили, че е бил възпрепядстван от необходимата нужда.

Хората, които се приемат за членове на Ложата, трябва да са добри и прави (лоялни) мъже, да са родени свободни, в зряла и умна възраст, да не са роби, жени или безнравствени, или с непричино поведение мъже, а хора с добро име.

ІV. ЗА МАЙСТОРИТЕ, НАДЗИРАТЕЛИТЕ, КАЛФИТЕ И ЧИРАЦИТЕ

Всяка почтена длъжност между Зидари се основава на истинска стойност и лична заслуга, за да бъде добре обслужен Господарят на постройката, да не се посрамят Братята и да не изпадне в презрение Царския занаят.

Затова не се избира никой Майстор или надзирател според възрастта, а според заслугата.

Не е възможно тия неща да се дадат писменно. Всеки Брат нека внимава на мястото си и ще ги изучи по особения начин на това Братство. Желаещите могат да знаят само това, че никой Майстор няма да приме Чирак, ако няма за него достатъчно работа.

ПОВЕДЕНИЕТО НА КОРПОРАЦИЯТА (ЕСНАФА) ПРИ РАБОТА

Всички Зидари трябва да работят честно в делнични дни, за да могат да живеят правилно в празничните дни и определеното от закона или обичая трябва да се спазва.

Най-опитният в еснафа трябва да се избира за Майстор или Главен ръководител при делото на Господаря на постройката.

Хората от корпорацията трябва да избягват всякаква псувня помежду си, да не се наричат с докачителни имена, а само с “Брат” или “Другар”. Също във или извън Ложата трябва да се държат учтиво.

Никой да не показва завист върху успехите на един Брат, да не го измества или изгонва от работата му която той е способен да извърши, защото никой не може да изпълни делото на другиго с полза за Господаря, ако не е напълно запознат с рисунките и плановете му.

Всички заети с работа Зидари трябва да да получават смирено заплатата си, без мъмрене или бунтуване и да не напущат Майстора, догде не се свърши делото.

По-младият Брат при работа трябва да бъде поучаван, за да се възприемствува, да не би от липса на разбиране да повреди градежните камъни, както и за увеличаване и прогресиране на Братската любов.

Никакъв надничар (прост работник) не бива да се допуща до работата на Зидарството. Също, Свободните зидари не бива да работят с такива, които не са свободни, без необходима нужда.

VІ. ЗА ПОВЕДЕНИЕТО, КОГАТО ЛОЖАТА Е ОТВОРЕНА

Не трябва да държите отделни съвещания или разговори

без позволение на Майстора, а също да не говорите нещо неуместно и неприлично.

Също да не пресичате Майстора или Надзирателя, или някой Брат, който говори към Майстора.

Също не бива да правите закачки или шеги, когато Ложата се занимава с нещо тържествено и важно.

И да не държите неуместни речи под какъвто и да е било повод, а трябва да показвате към вашите Майстори, Надзиратели и Братя дължимото внимание и почитание.

VІІ. ЗА ПОВЕДЕНИЕТО, КОГАТО ЛОЖАТА СЕ ЗАКРИЕ, НО БРАТЯТА ОЩЕ НЕ СА СЕ РАЗОТИШЛИ

Вие можете да се забавлявате в невинни веселби, да се черпите един друг според състоянието си, но трябва да избягвате всякаква прекаяленост и да не принуждавате един Брат да яде и пие повече от склонността му или да го препядствате, когато иска да си върви, ако неговата работа го вика.

Никакви лични препирни или търкания не бива да прекрачват прага на Ложата, още по-малко препирни върху религия или народност, или държавно управление. Понеже ние, като Свободни зидари принадлежим към различни религии, принадлежим също към всички народности, езици племена и говори, и се обявяваме против всички политически разисквания, защото те никога досега не са помагали за доброто на Ложата, а и никога няма да помогнат.

Тази длъжност винаги е остро втълпявана и съблюдавана, още повече от времето на реформацията в Британия или от отделянето на тия народи от общността на Рим.

VІІІ. ЗА ПОВЕДЕНИЕТО, КОГАТО БРАТЯТА СЕ СРЕЩНАТ, НО НЕ В ОТВОРЕНА ЛОЖА

Вие трябва взаимно да се поздравите по един учтив начин, както сте научени, като един друг се наричате “Брат” и свободно се поучавате взаимно, както е уместно, без да бъдете наблюдавани или подслушвани.

Без гордост един към друг, но и без намаляване на почитта, която дължим на всеки Брат, даже и той да не е Зидар. Защото макар Зидарите като Братя да стоят върху същата хоризонтала, то Зидарството не отнима на никой мъж честта, която е притежавал по-рано, напротив, то увеличава още повече тази чест, особено ако е направил големи услуги на Братството, което томува трябва да дава чест, комуто подобава, и трябва да презира грубите обноски.

ІХ. ЗА ПОВЕДЕНИЕТО В ПРИСЪСТВИЕ НА НЕ ЗИДАРИ

Вие трябва да сте внимателни във вашите думи и поведение, тъй че и най-остроумният чужденец да не може да открие или намери това, което не бива да му се повери. Много пъти вие трябва да отклоните един разговор и хитро да го подведете за чест на почитаемото Братство.

Х. ЗА ПОВЕДЕНИЕТО ВКЪЩИ И ВЪВ ВАШЕТО СЪСЕДСТВО

Вие трябва да действувате, както прилича на един нравствен и мъдър мъж. Особено на вашата фамилия, на вашите съседи и приятели не бива да оставите да

знаят работите в Ложата, като разумно вземете под внимание вашата и наЛожата чест , по причини, които тук няма да се споменават.

Вие трябва да обърнете внимание и на вашето здраве, като не оставате много късно заедно и отсъствате от вкъщи след свършването на часовете в Ложата, и чрез това да избягвате излишества и пиянство, да не пренебрегвате или вредите на вашето семейство, а и сами да не станете негодни за работа.

ХІ. ЗА ПОВЕДЕНИЕ СПРЯМО ЕДИН ЧУЖД БРАТ

Вие трябва внимателно да го изпитате по начин, по който хитростта ви научи, за да не бъдете излъган от някой невежа и фалшив преструвко, когото трябва да отблъснете с презрение и подигравка, и пред който трябва да се пазите да изкажете нещо от вашето познание.

Когато пък откриете, че той е един вере и истински Брат, трябва според това да го почитате и когато се нуждае, трябва да му помогнете ако можете, или някак си да му подскажете, как може да намери помощ.

Вие трябва дняколко дена да му дадете работа или да го препоръчате за такава. Но вие не сте задължени да накърнявате вашия имот, а само при равни условия да предпочитате един беден Брат, който е добър и лоялен мъж, пред други бедни хора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всички тия длъжности вие трябва да съблюдавате, както и ония, които ще ви се съобщят по друг начин.

Като отглеждате Братска любов, основният и заключителен камък, спойката и славата на това Братство.

Като избягвате всякакви караници и спорове, всякакви клевети и злословия, а също и на други не позволявате да клеветят един честен Брат, но да защитавате неговия характер и да му правите всички добри услуги, доколкото това е съгласно вашата съвест, с вашата чест и вашето благосъстояние, но не и повече.

И когато някой от тях ви направи нещо лошо, то трябва да се обърнете към вашата или неговата

Ложа, а оттам можете да апелирате към Великата Ложа, както е бил заведен похвален ред от нашите прадеди във всички народи, като само в такъв случай ще прибягвате до съда, когато по друг начин не може да се разреши.

Търпеливо изслушайте честния и приятелски съвет на Майстори и Братя, когато те биха пожелали да ви задържат да не ходите с чужди пред съда или когато те ви придумват скоро да свършите всички съдебни разправии, за да можете с още по-голяма радост и успех да се занимавате със Зидарството.

Спрямо Братя пък, които съ отишли пред съда, трябва Майсторите и Братята да предложат приятелски посредничеството си на което спорещите Братя да се подчинят с благодарност.

И когато това подчинение не може да стане, то те трябва да водят съдебното дело без яд и каране, а по обикновения начин, като не казват нищо, което би могло да попречи на Братската любов и на подновяването на добрите услуги помежду им.

За да могат всички да видят благотворното влияние на Зидарството, както са правили всички истински Зидари от началото на света и дори до края на времето ще правят!

Амин, нека тъй да бъде!

 

Δ Сканиран вариант свали от тух Δ