(20060719) Признание от Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Канада в провинция Онтарио, Канада

Новина 1101 от 1280
(20060719) Признание от Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Канада в провинция Онтарио, Канада

(20060719) Признание от Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Канада в провинция Онтарио, Канада

ВАЖНО:
Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Канада в провинция Онтарио, Канада гласува и признава една в България масонска Велика ложа през 2006 г. с масонска история от 1992 г. Към 2004 г. в България съществува САМО ЕДНА ЕДИНСТВЕНА МАСОНСКА ВЕЛИКА ЛОЖА, която се казва Велика ложа на старите свободни и приети зидари в България (ВЛССПЗБ), чиято история започва от 1992 г. под името Велика ложа на България и през 1996 г. се преименува на ВЛССПЗБ. Не е възможно цитираната в документа по-долу Обединена Велика ложа на България да е с история от 1992 г., защото нейната история е от 2004 г., когато за първи път бива регистрирана от съюзни ложи, които са се отделили от ВЛССПЗБ.

 

Информацията е предоставена от ВЛ на Канада, в провинция Онтарио, Канада – протокол от ВОС 2006

 

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ ССиПЗ на Канада, в провинция Онтарио, Канада: