Архив на категория: ВМ – Красимир Мартинов – Решения

(20201022) РВМ2100120 – Преустановяване временно работата във всички работилници на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:.

(20201022) РВМ2100120 - Преустановяване временно работата във всички работилници на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:.

120A L 6021 [22.10.2020 C.E.] O София РЕШЕНИЕ НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА ВЛССПЗБ 2100120 На основание заповед РД 01-609/21.10.2020 г. на Министъра на Здравеопазването на Република България, на основание чл. 36, ал. 2 във вр.с чл. 38, ал. от О:.З:. на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:., преустановявам временно работата във всички работилници на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:. Приканвам Братята, че в периода…

Още