Решение на Великия Майстор на ВЛССПЗБ 6022200

Новина 182 от 1279
Решение на Великия Майстор на ВЛССПЗБ 6022200

Решение на Великия Майстор на ВЛССПЗБ 6022200

200 A\ L\ 6022[10.01.2022 C.E.] O\ София

 

До:                  В∴У∴ Братя Майстори на стол на Съюзните Ложи

Копие до:      М∴В∴У∴ Братя Велики Сановници

М∴В∴У∴ Брат Председател на Великия Братски съд

М∴В∴У∴ Братя Председатели на Комисии

Н∴В∴У∴ Бр∴ Стари Велики Майстори

В∴У∴ Бр∴ Стари Майстори на стол на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴

Чрез:              Секретарите на Съюзните Ложи

РЕШЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА В\Л\С\С\П\З\Б\
6022200

                   С настоящето Решение, отменям Решение № 6022130 от 02.11.2022г. за свикване и провеждане на Велико Общо Събрание, което да се проведе на 15.01.2022г. от 11.00 часа в гр. Пловдив – Национален Масонски Дом, при предварително известен за Братята Майстори на Столове, членове на СВС, Председателят и членовете на ВБС, както и на Председателите и членове на комисии във Великата Ложа дневен ред.

                   Отмяната на Великото Общо Събрание се налага с оглед бързото разпространение на заразата от Ковид 19 и с цел опазване живота и здравето на членовете на Великата Ложа.

                   С оглед горното, указвам на Братята Майстори на Столове, че в момента в който бъде възможно провеждането на Великото Общо Събрание, ще бъде оповестена нова дата за провеждането му.

          По същите причини,отменям внасянето на светлина на 22.01.2022г. в гр. Сливен.

 

                   На основание чл. 36, ал. 3 от ОС настоящето Решение е задължително за всички Братя Зидари и влиза в сила от момента на неговото обявяване.

 

 В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената!

Велик Майстор                                                                                           Велик Секретар

Красимир Мартинов                                                                                             Николай Карафизиев

 

Решение за отмяна на Велико Общо Събрание6022200