(20220110) Решение на Великия Майстор на ВЛССПЗБ 6022246

Новина 179 от 1271
(20220110) Решение на Великия Майстор на ВЛССПЗБ 6022246

200 A\ L\ 6022[10.01.2022 C.E.] O\ София

 

До:                  В∴У∴ Братя Майстори на стол на Съюзните Ложи

Копие до:      М∴В∴У∴ Братя Велики Сановници

М∴В∴У∴ Брат Председател на Великия Братски съд

М∴В∴У∴ Братя Председатели на Комисии

Н∴В∴У∴ Бр∴ Стари Велики Майстори

В∴У∴ Бр∴ Стари Майстори на стол на В∴Л∴С∴С∴П∴З∴Б∴

Чрез:              Секретарите на Съюзните Ложи

 

РЕШЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА В\Л\С\С\П\З\Б\
6022246

                   Въз основа на Протоколно Решение на СВС, 168 A\L\ 6022 [09.12.2021 С.Е.] О\ София № 22168 определям дата за внасяне на Светлината в нова Ложа, която ще работи в Ориент Сливен.

                   Тържественият Ритуал ще се проведе на 02.04.2022г., като часа и мястото на инсталацията ще бъдат уточнени в допълнително съобщение.

                   С настоящето, приканвам Братята Майстори на Столове, да уведомят членовете на Ложите и в случай, на желание от страна на Братята да присъстват на това тържествено събитие, същите чрез секретарите на съюзните Ложи да се свържат с МВУ Брат Велик Секретар за резервации и потвърждение на присъствието.

 

                   На основание чл. 36, ал. 3 от ОС настоящето Решение е задължително за всички Братя Зидари и влиза в сила от момента на неговото обявяване.

 

                    В страхопочитание пред Великия Архитект на Вселената!

Велик Майстор                                                                                           Велик Секретар

Красимир Мартинов                                                                                             Николай Карафизиев