ГРАДЕЖ: Списание СВЕТЛИНА, БРОЙ 1, Година 1997 (стъпителни думи)

Новина 1256 от 1273
ГРАДЕЖ: Списание СВЕТЛИНА, БРОЙ 1, Година 1997 (стъпителни думи)

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Списание СВЕТЛИНА, БРОЙ 1, Година 1997 (стъпителни думи)

Деветдесет и девет процента от хората навярно настръхват, когато чуят думата – масон. В съзнанието им сигурно се раждат апокалиптични картини от времето на Инквизицията, антихристи горят на кладите, заплитат се всевъзможни международни заговори, вследствие на които падат покосени видни политици и бизнесмени.

Периодично средствата за масова информация „сензационно разкриват”, че нечия икономическа катастрофа, политическа смърт, физическо унищожаване и прочие беди са дело на организирани в тайно общество, всесилни и недостижими личности.

Църквата оправдава загубата на вярата в нея с подмолната антихристка дейност на сдружилите се със Сатаната неблагочестивци.

Заскърцат ли нечии международни взаимоотношения, моментално се вади поредния сценарий за грандиозен заговор за установяване на злокобен Нов световен ред и как масоните, мъже с бели ръкавици, дърпали конците на марионетни правителства.

Революциите, гигантските военнопромишлени комплекси, наркотрафикът, сривовете на борсите, обезценяването на валутите, регионалните въоръжени конфликти, дворцовите преврати, терористичните взривове, вдигането и падането на Берлинската стена – всичко било дело на пъклените планове на масоните.

Появи се някой филантроп и започне да пръска пари за здравето, образованието и развлеченията на хората – зад него пак стояли масоните.

Да. Те наистина съществуват – не като мит, а като реалност. Милиони мъже по света, без разлика на народност, вяра, принадлежност, убеждения, пост и социално положение, обличат символично черни костюми, надяват бели ръкавици и се наричат – Братя. Така е било векове наред. Гонени, забранявани и унищожавани само от диктаторските режими и управници, стремящи се към абсолютна власт.
Единствената им цел е усъвършенстването на човешките взаимоотношения, създаване на истински, нормални отношения с ближния.

Те съществуват. Градежът е тяхното работно място и затова се наричат Съюз на Свободните Зидари. Пергелът, отвесът и правият ъгъл са техните символични инструменти, защото не можеш да построиш неразрушим свят без да спазваш неумолимите закони на архитектурата.

Ако се огледате около себе си с очите на доброто, ще ги откриете и тук… в България.

Изданието „ СВЕТЛИНА ” на Великата ложа на България е наследник и продължител на целите, задачите и духа на първия печатен орган на В. Л. Б. – списанието „ Свободен зидар”, излязло за пръв път през м. януари 1922 г.

Публикациите в „СВЕТЛИНА” не ангажират държавната и изпълнителната власт и техните органи, политическите партии и обществените организации в Република България.

Още в този брой:

• Легенда за Хирам – строителят на Соломоновия храм
• „Човек става масон, за да обича, а не да бъде обичан”
• Мистерия или реалност
• Цели и задачи на Съюза на Свободните Зидари
• Лесинг – философът на Свободното Зидарство
• Орденът на тамплиерите. Розенкройцерите. Съюз на Свободните Зидари
• Масонството в България (I част)
• Списък на масоните в България до 1937 г. (очаква сканиране)
• Юбилеен отчет на Великата ложа на България до 1934 г. (очаква сканиране)
• Степени в старошотландския приет обред
• Исторически календар
• Черни страници
• Масонството в художествената литература
• Церемониалът на посветените
• Беседа за масонско посвещаване в първа степен
• Защо „Светлина”?
• Къде е архивът?

Резюме на:
английски език
немски език
френски език

Работим по качването на сканирано копие.