(20220814) ПРЕДСТОЯЩО: Честването на “30 г. от възобновяване на масонството в България и 25 г. от създаването на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България” и провеждането на Годишната масонска конференция на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:.

Новина 99 от 1271
(20220814) ПРЕДСТОЯЩО: Честването на “30 г. от възобновяване на масонството в България и 25 г. от създаването на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България” и провеждането на Годишната масонска конференция на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:.

Честването на “30 г. от възобновяване на масонството в България и 25 г. от създаването на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България” и провеждането на Годишната масонска конференция на В:.Л:.С:.С:.П:.З:.Б:.