(19990320) Признание от Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Ню Мексико, САЩ

Новина 869 от 908
(19990320) Признание от Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Ню Мексико, САЩ

(19990320) Признание от Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Ню Мексико, САЩ

Информацията е предоставена от ВЛ на Флорида – протокол от ВОС 2000

 

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ ССиПЗ на Ню Мексико, САЩ: