(19990319) Признание от НВУ Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Канзас, САЩ

Новина 870 от 908
(19990319) Признание от НВУ Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Канзас, САЩ

(19990319) Признание от НВУ Велика ложа на старите свободни и приети зидари на Канзас, САЩ

1999 г.

Свали Протокол от 143то Ежегодно Общо Събрание на НВУ Велика ложа на стари свободни и приети зидари на Канзас, САЩ, 19-20 март 1999 г.

2000 г.

Свали Протокол от 144то Ежегодно Общо Събрание на НВУ Велика ложа на стари свободни и приети зидари на Канзас, САЩ, 17-18 март 2000 г.

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ ССиПЗ на Канзас, САЩ: