(20031227) Признание от Уважаемата Велика ложа на най-древното и почитано братство на свободните и приети зидари от Пенсилвания и масонските юрисдикции, принадлежащи към тях, САЩ

Новина 1165 от 1280
(20031227) Признание от Уважаемата Велика ложа на най-древното и почитано братство на свободните и приети зидари от Пенсилвания и масонските юрисдикции, принадлежащи към тях, САЩ

(20031227) Признание от Уважаемата Велика ложа на най-древното и почитано братство на свободните и приети зидари от Пенсилвания и масонските юрисдикции, принадлежащи към тях, САЩ

Уважаемата Велика ложа на най-древното и почитано братство на свободните и приети зидари от Пенсилвания и масонските юрисдикции, принадлежащи към тях, САЩ признава ВЛССПЗвБ на 27 декември 2003 г.

Актуална извадка от официалния сайт на ВЛ Пенсилвания към 18 юли 2017 г.

Актуална извадка от официалния сайт на ВЛ Пенсилвания към 18 ноември 2019 г.

Свали файла: RecognizedGrandLodges-2019-11-18

Актуална извадка от официалния сайт на ВЛ Пенсилвания към 18 юли 2020 г.

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ на Пенсилвания, САЩ: