(20120403) РЕШЕНИЕ 12284 НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР

Новина 952 от 1272
(20120403) РЕШЕНИЕ 12284 НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР

284 A L 6012 (03.04.2012 C.E.) O София
Изх. № DOM 0239/03.04.2011
РЕШЕНИЕ
НА ВЕЛИКИЯ МАЙСТОР НА ВЛССПЗБ
12284
След като, съгласно разпоредбите на чл. 38 ал. 1 б. „з” ОЗ, основанията за Приспиване
на Съюзната Ложа „Истър”, П 061 О Козлодуй отпаднаха,
тъй като изпълни задълженията разписани в чл. 4 ал. 1 б. „а” и чл. 106 и бяха възстановени
спазването на Масонските обичаи и традиции, Основния Закон и хармонията в нейната
Работата
РЕШИХ И РАЗПОРЕЖДАМ
§ 1. На основание чл. 38, ал. 1, б. „б” и б. „з” О З
СЪБУЖДАМ
ЛОЖА ИСТЪР, П 061 О КОЗЛОДУЙ
СЧИТАНО ОТ ДНЕШНИЯ ДЕН 284 A L 6012 [03.04.2012 C.E.] § 2. Великият Секретар да извести Братята Майстори, Чираци и Калфи от Събудените
Съюзни Ложи, чрез Майсторите на стол и Секретарите на Ложите, Майсторите на стол и
Секретарите на Съюзните Ложи за това Решение.
В Л С С П З Б
Великият Майстор
Володя Лозанов