ГРАДЕЖ: Градежът и Веригата

Новина 822 от 1139
ГРАДЕЖ: Градежът и Веригата

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Градежът и Веригата

Обични Братя!
Дните на смут, съмнения и терзания се нуждаят от послания. Това е послание към
вас!
Има три ключови неща, три върховни принципа, които следва да стоят не само в
ума, но и в сърцето на всеки доблестен мъж. На всеки Брат, съзрял Светлината и наричащ
себе си Свободен Зидар.
Нека ги споменем отново, за да знаем кои сме и къде се намираме. Да осмислим с
каква мъдрост и с колко сила посрещаме предизвикателствата, пред които е изправена в
днешния ден Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България.
Първият принцип е работата на Великия градеж.
Събрали сме се, за да строим духовен дом, Храм на хуманността. Изповядваме
ценности, които са универсални. Следваме истини, които смятаме за вечни. Вярваме във
Великия Архитект на Вселената и сме се доверили на неговия всемогъщ конструктивен
дух. Този дух ни прави силни, прави ни умни.
Искаме да продължим да бъдем силни и мъдри, а не глупави и слаби. Ако днес се
оставим да ни надвият съмненията и побегнем от Градежа, ще изневерим не на себе си, а
на Конструктивния принцип. Ще затънем в дебрите на негативните страсти и
разрушението.
Всеки Градеж е универсален.
Всеки Градеж е уникален.
Това не е противоречие, това е същина на нашата работа. Ние искаме да
отстояваме уникалността на Градежа, който сме започнали именно във
ВЛССПЗБ. Мястото където сме прогледнали за Светлината. Пространството,
където сме усетили огъня, земята и водата.

Всякакви неща могат да ни се случват по време на работата, всякакви съмнения и
несгоди могат да прииждат. Такъв ден на изпитание е и днешният ден. Не искаме да
крием това.
Но ние ще претегляме за всичко идващо насреща ни със силата на мъдростта. Няма
да изоставим започнатото. Няма да позволим да останат руини там, където трябва да се
възвиси Храм.
Работата ни не е свършена. Тя е работа за вечността.
Работата е започнала в пладнето на живота ни.
Работата ще продължи и след отмората, която ни дава нощта.
Вторият принцип е силата на Братската Верига.
Веригата е символ, който трябва да разберем със сърцето си.
Халките, които са преплетени една в друга. Ръцете, с доверие хванали други ръце.
Наричаме себе си Братя, кълнем се, че ще направим всичко в името на Брата си.
Където той отива и ние натам вървим.
Без единство, без силата на Братската Верига, няма Градеж.
Има разтерзано Его. Има светско честолюбие, което се мята и не знае какво да
прави. Има суета и сляпа страст.
На всички, които искат да скъсат веригата и да отидат подир други Ложи и да
следват неясни обещания, ще кажем следното!
Нека тези, които подменят историята на българското Масонство да огледат първо
себе си. Нека тези, които говорят за признания и са вторачени в буквата, а не в духа на
Братството, да докажат, че Братската Любов, а не суетата стоят в основата на тяхната
работа. Нека видим капчица мъдрост в тези, които наричат себе си масони – защото
негативни емоции и профанско високомерие сме видели.
Тогава ще кажем, че те са правите, а ние сме сгрешилите.
Веригата означава вяра, а не подозрение.
Веригата е радостта да помогнеш на брата си, а не мерзостта да го предадеш.
Веригата е търпение, а не е припряност. Веригата е вярност към ръката, която държиш в
ръката си.
Не пускайте ръката на Брата си!
Не бързайте към ръце, които не са ви подадени с радост!
Не тръгвайте подир думи, преди да сте ги претеглили със сърцата си!

Третият принцип е Тайната.
Тайната е знанието.
Онова, до което достигаме с упорит труд и не бива да споделяме с профаните.
Тайната е пламъкът, който пазим, дълбочината, която ни сплотява.
В последните дни, месеци и години много излишни думи се изговориха и много
врати се отвориха. Оставихме погледи отвъд да се вторачват в храма ни, да обсъждат
високомерно делата ни.
С какъв аршин сме отмервали, с какъв ум сме мислили, за да допуснем всичко това!
Грешен е бил аршинът и малък е бил умът.
Онези, които съсипват тайната на нашето Братство изобщо не знаят какво правят.
Не подозират, че рушат не нашата Велика Ложа, а вековния дом на посветителското
знание.
Ако са дошли в Братството, за да го превърнат в профанско сборище, сгрешили са
мястото. Хората със сгрешено място не носят в сърцата си нито мъдростта, нито силата,
нито красотата.
***
Затова ви казваме, Обични Братя Зидари – Чираци, Калфи и Майстори!
Не бързайте по други пътища, защото Градежът е само един!
Не се вторачвайте в грешките на другите, за да оправдавате себе си!
Не бързайте да съдите, преди да сте разсъдили!
Какъвто и път имаме да извървим – да го извървим заедно!
И мъдро!
В прослава на Великия Архитект на Вселената!
Валери Стефанов
Първи Надзирател
Ложа „Захари Стоянов”, П048 О София