(20120527) ТРАУРНА ПЛОЧА: Бр. Любомир Вичков

Новина 617 от 933
(20120527) ТРАУРНА ПЛОЧА: Бр. Любомир Вичков

До

Братята от съюзните Ложи

Т Р А У Р Н А    П Л О Ч А

С голяма скръб съобщаваме на братята от съюзните ложи на В\Л\С\С\П\З\Б\, че на 27.05.2012 С.Е., нашият скъп брат Любомир Вичков, 3° , Майстор от Ложа „Заря”, се пресели във Ложата на Великият Архитект.

Със своята почтенност и доброта, Брат Любомир с  мъдрост и усърдие работеше на Градежа на нашата Ложа „Заря” в Ориент София.

С изключителна толерантност и благородство той подкрепяше всеки брат и го насочваше по пътя на Познанието.

Неговият стол ще е празен, но Брат Любо ще има винаги нашата почит.

Ние скърбим, но с нас е истинската братска любов, на която нашият обичан Брат Любомир ни научи.

 

Мина през вратата на Смъртта и спечели нов Живот!

Скърбим за тебе Братко!

В\У\ Бр\ Иван Бърнев

Майстор на стол на Ложа „Заря”

У\ Братя Сановници от Ложа „Заря”