(20021019) Признание от НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на щата Охайо, САЩ

Новина 1175 от 1280
(20021019) Признание от НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на щата Охайо, САЩ

(20021019) Признание от НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на щата Охайо, САЩ

НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на щата Охайо, САЩ признава ВЛССПЗвБ на 2 пъти. Затова са поместени следните 2 протокола:

Признание от година 2000

Признание от година 2002

Извадка от комуникация от 2019 г.

C. Michael Watson mwatson@glohio.com

Jan 31, 2019, 9:16 PM    
to GLAFAM

Dear Sir,

The Grand Lodge, F. & A.M. of Ohio recognized The United Grand Lodge of Bulgaria, whose current Grand Master is MWB Iskren Yotov. The recognition took place in 2000. The Grand Lodge, F. & A.M. of Ohio has not recognized the GLAF&AM in Bulgaria. We have not been requested to recognize you. With your latest correspondence, it appears you have been attempting to mislead and confuse us.

There will be no forthcoming correspondence to you from this office. Please remove any indication of fraternal recognition by this Grand Jurisdiction to the GLAF&AM in Bulgaria.

Sincerely,

Michael Watson, PGM, Grand Secretary

Grand Lodge, F. & A.M. of Ohio

*КОМЕНТАР – Обединената Велика Ложа на България (ОВЛБ) е създадена на 20 юли 2001 г. 

 

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ СиПЗ на Охайо, САЩ: