(20030207) Признание от НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на Аляска, САЩ

Новина 1171 от 1280
(20030207) Признание от НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на Аляска, САЩ

(20030207) Признание от НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на Аляска, САЩ

 

Свалете протокол от 22ро Ежегодно Общо Събрание на НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на Аляска, САЩ – 6-7 февруари 2003 г.

 

Новини от 2019 г.

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България заедно с НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на Алаяска, САЩ обновиха своите представители, които имат за цел по-бързото общуване и способстване за по-успешни взаимоотношения по масонски инициативи. Великата ложа на старите свободни приети зидари в България упълномощи НВУ ВМ Бр. Кийт Херве (Велик майстор на НВУ ВЛ СиПЗ на Аляска за 2018-2019 г.) за представител на ВЛССПЗвБ пред ВЛСПЗ на Аляска. НВУ Велика ложа на СиПЗ на Аляска, САЩ упълномощи НВУ ВМ Бр. Пламен Матеев (ВМ на ВЛССПЗвБ) за свой представител пред ВЛССПЗвБ.

 

Свалете протокол от 39то Ежегодно Общо Събрание на НВУ Велика ложа на свободни и приети зидари на Аляска, САЩ – 7-8 февруари 2019 г.

Официална страница на ВЛ на Аляска:

https://grandlodgeofalaska.org/

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ СиПЗ на Аляска, САЩ: