(20190619-22) ВЛ ССиПЗ в България на ритуална дейност и Велико Отчетно-Изборно Общо събрание на ВЛ СиПЗ на Британска Колумбия и Юкон, Канада (+ГАЛ)

Новина 567 от 1280
(20190619-22) ВЛ ССиПЗ в България на ритуална дейност и Велико Отчетно-Изборно Общо събрание на ВЛ СиПЗ на Британска Колумбия и Юкон, Канада (+ГАЛ)

Делегация на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България в състав НВУ Велик Майстор Бр. Пламен Матеев и МВУ Секретар по международна и публична дейност Бр. Димитър Мандраджиев, Стар Велик Секретар, взе участие в двудневния ритуал на Великата ложа на старите свободни и приети зидари на Британска Колумбия и Юкон, Канада. Събитието се проведе в гр. Ванкувър, Канада и под формата на названието Ежегедно комуникация на Великата ложа има аналогичен характер на Велико-отчетно изборно общо събрание. Събранието се проведе на степен МАЙСТОР и продължи 2 дни. По време на събранието се проведоха избори за нов Велик майстор (НВУ Бр. Дъглас Франклин) и за нови велики сановници (велики офицери). Освен делегацията на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България, то имаше и делегации и представители на следните Велики ложи:

  • Велика ложа на България
  • Велика ложа на стария и приет шотландски ритуал в България
  • Велика ложа на Аляска
  • Велика ложа на Калифорния
  • Велика ложа на Онтарио
  • Велика ложа на Вашингтон
  • Велика ложа на Саскачеван

ВЛ ССиПЗ в България, а така също ВЛ СПШР на България и ВЛ на България всяка по отделно и като съюз Национални обединени Велики ложи на България бяха гласувани с единодушие да бъдат признати. По този начин и 4те Велики ложи в България са вече признати от страна на тази Велики ложа.

НВУ Велик Майстор Бр. Пламен Матеев беше оказан с високата чест да говори пред събралите се Братя домакини и гости от други юрисдикции. Поради това, че по нормите на Ритуала е забранено снимането от страна на Братя, то няма да покажем речта на НВУ ВМ Бр. Пламен.

Новини свързани с работата между ВЛ ССиПЗ в България и ВЛ СиПЗ на Британска Колумбия и Юкон, Канада: