(20210310) 2 подхода за пътят към Светлината

Новина 268 от 1279
(20210310) 2 подхода за пътят към Светлината

Представяме на Вашето внимание 2 подхода за работа с Търсещи и Братя Чираци и Калфи

Подход на ВЛ на Айова

Подход на ВЛ на Британска Колумбия и Юкон

Братя, такова е естеството на нашата Институция, че докато някои трябва, поради необходимост, да управляват и преподават, така и други трябва, разбира се, да се учат, отстъпват и подчиняват. И при двете смирението е от съществено значение. Братята, избрани и назначени да помагат в управлението на ложата трябва да са особено добре запознати с принципите на Свободното Зидарство и достатъчно честни, за да не надвишават властта, която им е доверена, а останалите с достатъчно благосклонен характер, за да не завиждат на позицията им. Следователно вярвам, че имаме една обща цел, а именно да се удовлетворим едни други и да се обединим около Великият градеж да бъдем щастливи и да комуникираме щастливо.

Зидарството, мои братя, според общоприетото тълкуване на термина, е изкуство, основано на принципите на Геометрията, насочено към обслужването и удобството на човечеството, но Свободното Зидарство, приемайки по-широк диапазон от тълкувания, и имайки по-благородна цел предвид, а именно развиването и подобряването на човешкото съзнание, би било по-уместно да се нарече наука, която се възползва от това да бъде тълкувана като Зидарство, налагайки най-висок морал, въпреки ученията й да бъдат забулени в алегории и илюстрирана чрез символи. Следователно, свалянето на този воал, е цел на управниците на Свободното Зидарство и чрез внимателен подход, можем да се надяваме да се запознаем с всичките му мистерии.

Свободното Зидарство, от зачатието си до днешни дни, въпреки всичките си перипетии, е билo устойчив и непоколебим приятел на човечеството. То е вървяло напред от век на век; постоянният вестител на любов и мир; никога изтощително, нито пък невнимателно към мисията си, търпеливо успокоявайки всички нужди и оплаквания, и раздавайки с протегнати ръце дарове и помощ на всички. То успокоява скърбящия, говори мирно и утешително на обезпокоения, носи облекчение и радост сред обитателите на немотията и бедността, попива сълзите на вдовиците и сираците, открива източници на знание, разширява обхвата на човешкото щастие, дори търси начини да освети тъмнината и мрачността на смъртта, като посочва надеждите и обещанията на по-добър бъдещ живот. Свободното Зидарство е направило всичко това, и продължава да го прави. Такова е Свободното Зидарство и такава е неговата мисия; и не трябва никога да забравяме задълженията си към братството, дори когато се наслаждаваме на неговите блага и оценявайки неговата стойност; защото няма правота без дълг, няма свобода без върховенството на закона, няма възвишена свобода без искрено постоянство, и няма истинско величие без себеотрицание.

Ложата на свободните зидари е храм на мир, хармония и братска обич; не се допуска достъп до нищо, което дори малко да наруши нейния покой. Спокойно изследване на красотата на мъдростта и целомъдрието, и проучването на моралната геометрия, съставят основните в ложата. Уроците на добродетел, които произтичат от Изтока, като лъчите на ярката светлина от изгряващото слънце, осветяват Запада и Юга, и докато работата продължава, са внимателно приемани от работещите. Следователно, докато мъдрост измисля плана, сила заема способната си помощ на моралната тъкан, и красота го украсява с любопитна и изкусна изработка. Всичко това се осъществява без никакви принудителни начини, а на принципа на приятелството и братската обич, които пазят нашият храм от влизането на всичко, което би нарушило мирната неприкосновеност на това свято място.

Целта, обаче, на заседание в ложата е морално обучение и социални отношения. Нашите срещи целят да развият и просветят ума, да въведат навик на добродетелност, и да укрепят фундаменталните принципи на нашето братство: Братска любов, Успокоение и Истина. И ако тези заседания са смесени със социално веселие и взаимно споделяне на братски чувства, то тогава Свободното Зидарство ще бъде показано в истината си светлина, като институция, която насърчава и подобрява най-добрите страни на нашата природа и активно задейства четирите кардинални добродетели: Въздържаност, Кураж, Благоразумие и Справедливост, комбинирани с теологическите добродетели: Вяра, Надежда и Великодушие – и така показвайки на света, че Свободното Зидараство е основано на трите велики социални ценности: Братство, Свобода и Равнопоставеност.  Следователно, най-силните възможни чувства, които могат да съществуват между мъж и мъж се очаква да бъдат видени между братя от нашето братство, и тогава ще може да бъде постигната главната цел на Свободното Зидарство, а именно усилието да бъдем щастливи, и да предаваме щастието и на другите.

Преди да приключа, братя мои, позволете ми да ви представя идеала за свободен зидар.

Ако видите мъж, който мълчаливо и скромно се движи в средата на живота си; който, без недостатък, изпълнява дълга си като мъж и поданик, съпруг и баща; който е набожен, но не лицемерно, доброжелателен, но не за показност, който помага на близкия, без личен интерес; чието сърце бие за приятелство; чийто ясен ум е открит за благочестиви удоволствия, който при перипетии не се отчайва, нито пък става самонадеян при късмет, и който ще бъде решител в момент на заплаха;

Мъжът, който не е суеверен и е верен; който вижда в природата следата на Висшата Сила; който усеща и възхвалява по-висшата цел на човека; за когото вярата, надеждата и великодушието не са просто думи без значение; за когото имот, нито дори животът, са прекалено скъпи за да ги пожертва за да защити невиността и добродетелтта, и за защитата на истината;

Мъжът, който към себе си е строг съдия, но който е търпелив към слабостите на ближния си; който се противопоставя на грешките, без да бъде арогантен, който поощрява интелект, без нетърпеливост; който правилно преценява и използва средствата си; който почита добродетелите, въпреки че са облечени в скромни дрехи, и който не е пристрастен на пороци, въпреки че са облечени в изобилие; и който раздава справедливост според заслуги, независимо дали живее в дворец или колиба;

Мъжът, който без ухажващи ръкопляскания, е обичан от всички благочестиви мъже, уважаван от високопоставените му и почитан от подчинените му; мъжът, който никога не разгласява какво е направил, какво прави, или какво ще направи, а където има нужда, ще задържи с безпристрастен кураж, разсъдлива решителност, неуморимо усилие и рядка сила на ума, и който няма да спре, докато не успее в работата си, и който след това, без претенция, ще се върне в тълпата защото е направил добро дело не за себе си, а за всеобщото благо!

Ако вие, братя мои, се срещнете с такъв мъж, ще видите въплащението на братска любов, успокоение и истина; и ще сте намерили идеала за свободен зидар.

За финал, братя мои, тъй както нашето братство се е формирало и усъвършенствало в пълно единство и съгласие, в което всички ние величествено ликуваме, нека така продължи до края на времето. Нека дълго се радвате на всички удоволствия и блага, които искреното приятелство може да предложи. Нека сред мирните ви стени, децата ви да празнуват с радост и благодарност ежегодното повторение на това благоприятно тържество. И нека искрените принципи на нашата удостоена с времето Институция да бъдат предадени чрез вашите Ложи, чисти и ненакърнени от поколение на поколение.