(20111202) ОТВОРЕНО ПИСМО

Новина 635 от 933
(20111202) ОТВОРЕНО ПИСМО

Чрез Канцеларията на В.Л.С.С.П.З.Б.
До всички Братя
ОТВОРЕНО ПИСМО
Отново сме свидетели на грубо погазване на нормите за Масонско
поведение. Председателят на Великата Правна Комисия-Бр. Николай Станчев
се опитва отново, под давление на небезизвестни смутители на Масонския мир,
чрез немотивирани, необосновани и противоречиви действия и решения, да
създаде хаос и липса на стабилитет в нашата Велика Ложа.
Отново присъстваме на липса на елементарна колегиална коректност на
Председателя на В.П.К., на тясно и субективно тълкуване на Основния Закон,
на неспазване на основните му постулати, които гарантират законосъобразна
дейност на В.П.К. Тази комисия се състои от 7 (седем) пълноправни члена и
всякаква дискриминация и взимане на важни решения, без нужния кворум,
хвърля сянка върху нейните действия и почтеност.
Отново сме болезнено изненадани от непознаване и недопустимо
неспазване на Древните Масонски Ландмарки, от неразбиране на неоспоримото
Върховенство на властта на Великия Майстор, които трябва да бъдат
припомняни на Председателя на В.П.К.
Всичко това цели разклащане на устоите на Върховната власт на Великия
Майстор, на напрежение във В.Л.С.С.П.З.Б и е недопустимо действие от Брат
с подобен висок пост. Неговото, бих казал, еднолично Решение
№18/22.11.2011г, оспорено категорично и законообосновано от 5 Братя,
членове на В.П.К. ми дават пълното право да го посъветвам с достойнство да си
подаде оставката на предстоящото И.В.О.С. и ако това не се случи, да поставим
на обсъждане неговото освобождаване.
В прослава на Великия Архитект на Вселената.
02.12.2011г.
Брат Тодор
ПЪРВИ НАДЗИРАТЕЛ В ЛОЖА „КРУНИ“,
ОРИЕНТ БАЛЧИК