(20090901) План за работа на с.л. Понтика през A.L. 6010

Новина 718 от 933
(20090901) План за работа на с.л. Понтика през A.L. 6010

08.09.2009 С.Е.         Ритуал І-а степен
19.09.2009 С.Е.        Обща братска Ложа с Ложа „Бургос” – Вълчаново
29.09.2009 С.Е.        Ритуал І-а степен
03.10.2009 С.Е.         Тържествен Ритуал І-а степен в чест на 80-ата годишнина от внасянето но Светлината в О. Бургас
16.10.2009 С.Е.         О. Варна – Внасяне на Светлина в  Ложа „Арарат”
17.10.2009 С.Е.         О. Варна – ІV Конференция „Човеколюбие и напредък”
20.10.2009 С.Е.         Ритуал І-а степен, Изводи от проведения ритуал и финансов отчет, Информации за другите участия
03.11.2009 С.Е.        Ритуал ІІ-а степен, Градеж
17.11.2009 С.Е.         Ритуал ІІІ-а степен, Градеж
01.12.2009 С.Е.         Ритуал І-а степен, Обсъждане на различни варианти за строителство на Храм
05.12.2009 С.Е.        Посещение на Болница „Дева Мария”
15.12.2009 С.Е.         Ритуал І-а степен, Информация от Настоятелството на Читалище „Св. Климент Охридски”, Градеж
19.12.2009 С.Е.         О. София – Игнажденска Тафел Ложа
Коледна Благотворителна акция.

05.01.2010 С.Е.         Традиционното Новогодишно събиране със сестрите. 19.01.2010 С.Е.         Ритуал І-а степен. Прием на нов брат.
02.02.2010 С.Е.         Ритуал ІІ-а степен, Градеж
16.02.2010 С.Е.         Ритуал ІІІ-а степен, Градеж
02.03.2010 С.Е.         Ритуал І-а степен, Градеж
16.03.2010 С.Е.         Ритуал І-а степен, Информация от Настоятелството на Читалище „Св. Климент Охридски”, Градеж
20.03.2010 С.Е.         О. Велико Търново – Извънредно Велико Общо Събрание
27-28.03.2010 С.Е.         Посещение на Котел и Жеравна, посветено на братята основали Ложата в О. Бургас преди 80 години, Тафел Ложа

13.04.2010 С.Е.         Ритуал І-а степен, Прием на нов брат
27.04.2010 С.Е.         Ритуал ІІ-а степен, Градеж
11.05.2010 С.Е.         Ритуал І-а степен, Градеж
15.05.2010 С.Е.         О. София – Внасяне на Светлина в нова Ложа
25.05.2010 С.Е.         Ритуал І-а степен, Прием на нов брат
11-12-13.06.2010 С.Е.     Пътуване, свързано със старите и нови масонски символи в България
22.06.2010 С.Е.         Еньовденски Ритуал
26.06.2010 С.Е.         О. Велико Търново-  Извънредно Велико Общо Събрание, Еньовденски Събор


В прослава на Великия Архитект на Вселената !