(20170402) Поздравителни адреси до ВМ НВУ Бр. Пламен Матеев

Новина 692 от 1270
(20170402) Поздравителни адреси до ВМ НВУ Бр. Пламен Матеев

НВУ ВМ Бр. Пламен Матеев получи множество поздравителни адреси по случай преизбирането му за Велик Майстор на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България от Великите майстори на Великата ложа на България и Великата ложа на стария и приет шотландски ритуал в България и от Върховния Командир на Върховния съвет на 33 на СПШР в България. Също така той получи поздравителен адрес от немасонски структури из между които Български Червен Кръст.

.

.

.