(20161115) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: (относно Изказване на народния представител Радан Кънев от трибуната на НС, включващо квалификации по адрес на масоните и техните организации на територията на Република България)

Новина 737 от 1272
(20161115) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: (относно  Изказване на народния представител Радан Кънев от трибуната на НС, включващо квалификации по адрес на масоните и техните организации на територията на Република България)

До

144 A∴L∴ 6015 [15.11.2016 СЕ] О∴ София

До г-н Радан Кънев – Народен представител

До г-н Росен Плевнелиев – Президент

До г-жа Цецка Цачева – Председател на НС

До г-н Бойко Борисов – Министър-председател (в оставка)

До г-жа Мая Манолова – Национален омбудсман

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТНОСНО: Изказване на народния представител Радан Кънев от трибуната на НС, включващо квалификации по адрес на масоните и техните организации на територията на Република България

Националните Обединени Велики Ложи на България е една от най-големите светски благотворителни масонски организации. Тя има над 1 000 членове, обединени в близо 60 съюзни ложи в цяла България и близо 100 членове в географския регион.

Изказаните квалификации по време на дебатите за промени в закона за Съдебната власт според нас представляват недоразумение, дължащо се или на незнание, или на грешно представена информация. Характерът на нашите организации не предполага участие в публични дебати, тъй като  те са структури от предимно частен характер с обществена полза. Въпреки това не можем да останем безразлични към дадените квалификации и определения, касаещи българското масонство и в частност неговите членове и дейност. Позволяваме си официално да внесем яснота за това какво сме ние и кой е предметът на нашата дейност, за да се избегне евентуална ескалация в други нормативни актове с последици, които могат да бъдат двусмислени и с оттенък на лустрационни тенденции.

Какво е масонството?

 Масонството обучава в морални поуки и насърчава към активно и непрестанно себепознание чрез участие във възходящи по алегоричен метод процедури, научени наизуст и изпълнявани в рамките на сбирка във всяка съюзна ложа. Главната цел на това начинание, имащо вековна традиция, е моралното усъвършенстване на човечеството. Ето защо масоните постоянно се трудят за подобряването човешките условия на живот както в духовен, така и в материален аспект.

Масоните уважават начина на мислене на другите и тяхното право свободно да изразяват представите си. Те се стремят към помиряване на противоположностите и желаят да обединят хората в приложението един универсален морал и в уважението на личността на всеки индивид. Трудът представлява за тях основен дълг, но в същото време те го възприемат и като привилегия.

Масонството предлага на своите членове един подход към живота, който се стреми да засили деликатното отношение към всеки член на обществото, добротата в общността, честността в стопанската дейност, учтивостта в обществото и справедливостта във всичко. Членовете се учат да държат интересите на семейството като първостепенни, но важното е че масонството също обучава и практикува загриженост към хората с повече житейски проблеми, нуждаещи се от помощ в такива моменти.

 Защо хората се присъединяват и остават членове?

 Най-важният фактор би трябвало да бъде желанието за личностно житейско развитие и разгръщане както в мисленето, така и в действията. Да живеем означава да разсъждаваме и да бъдем активни, да пораждаме идеи и да ги реализираме, да придаваме на живота си смисъл и да бъдем полезни за позитивното развитие на света около нас. Бидейки масони, се опитваме да преодолеем догматични убеждения и предварително установени стандарти и представи, силно опростяващи сложността на човешкото съществуване както в личен така и в общо социален план.

Хората става масони по редица причини, някои в резултат на семейната традиция, други поради наличие на приятел или от любопитство да разберат какво се крие зад всичко това.

Тези, които стават активни членове и които израстват в структурите на масонството, са предимно хора, които желаят да се обогатят от древния му метод на обяснение и начин на възприемане на действителността. Те са удовлетворени от начинът на общуването, което масонството предлага при обсъждането на всеки житейски казус. Има и повече отколкото самото удоволствието от дискусиите. Участието в една работна сбирка на всяка една от съюзните ложи се състои в представяне на морални уроци, с помощта на които всеки член има уникална възможност да научи повече за себе си. Прилагайки извлечените поуки в живота си, всеки масон се поставя в ситуация на непрестанно търсене на път към усъвършенстване, не в смисъл на съревнование с някой друг, а с цел да става все по-добър от предишното си аз и респективно по-примерен член на обществото.

Всеки масон е длъжен да се обучава, показвайки смирение поради липсата на знания при първоначалното си встъпване. След това чрез прогресирането в йерархията на степените той навлиза във все по-сложни морални и философски концепции и приема редица предизвикателства и отговорности, които са едновременно стимулиращи и възнаграждаващи. Структурата и работата във всяка съюзна ложа с последователността на церемониалните събития, които обикновено са последвани от социални събирания, предлагат на членовете рамка за общуване, работа в екип, развитие и удовлетвореност от споделения опит.

 Какви обещания дават масоните?

 Новите членове, полагат тържествено клетва относно тяхното встъпване в съюзната ложа и ролята им в обществото. Тези обещания са подобни на използваните в съда или при встъпване във въоръжените сили или много други организации. Всеки член също обещава да запази поверителността на традиционните методи на доказване, че той е масон, които ще използва, когато посещава ложа, където той не е известен.

Много от „традиционни санкции“ за неспазване тези ангажименти са били публикувани или извадени от тържествените клетви през 1986 г.

Тези санкции, винаги са били символични, а не буквални и са се отнасяли само до неудобството, което всеки достоен човек трябва да чувства в случаите на нарушаване на думата си.

Членовете също се задължават да не използват членството си за лично облагодетелстване или кариерно израстване; недостатъчното спазване на този принцип или други причини на занижаване под стандартното поведение, което се очаква от един масон, може да доведе до изключването му.

 Кой може да участва?  

Членството е отворено за хората от всички вероизповедания, които се характеризират с постоянно спазване на правовия ред и приемат вярата  в Бога. Масонството в самата си същност е едно братство, което изравнява съществуващите в обществата ни етнически, расови, класови, политически, религиозни и културни различия в духовен и житейски аспект. По този начин членството в него е атрактивно за мъже от всички слоеве на обществото, които имат воля и желание за правене на добрини. Разбира се, съществуват подобни масонски организации и за нежния пол.

 Религия ли е масонството?  

Масонството не е религия. То няма теология и не обучава членовете си в някакъв път към Спасението. Вярата в Бог обаче е основно изискване за членство и масонството насърчава своите членове да бъдат активни в своите собствени религии, както и в обществото като цяло.

Независимо, че всяка сбирка в ложата се отваря и затваря с молитва и неговите церемонии отразяват основните истини и морални учения, общи за много от големите религии в света, дискусиите на религиозна тематика не са разрешени по време на работна сбирка на ложа.

 Тайно общество ли е масонството?  

Масонството не е тайно общество, но сбирките в ложата, както и сбирките на много други социални и професионални сдружения, са от частен характер отворени само за членове.

Масоните са насърчавани да говорят открито за тяхното членство, като не забравят, че те се задължават да не използват този факт за свое собствено или на някой друг предимство при постигане на цели от всякакъв характер. Понеже като членове масоните понякога са предмет на дискриминация, засягаща тяхната трудова заетост или други аспекти на живота им, разбираема е сдържаността им относно обсъждане на членството от някои членуващи в ложата. Както много други национални организации, Националните Обединени Велики Ложа в България, нито поддържат, нито публикуват списък на членовете и няма да разкриват имена или данни на който и да е член без негово изрично разрешение.

При наличие на обстоятелства, където може да възникнат или има конфликти на интереси, които се възприемат като съществуващи поради масонството, масонът участващ в тези обстоятелства трябва да декларира интерес.

Правилата и целите на масонството са достъпни за обществеността. Годишният отчет на съответната масонската структура и съответната интернет страница, също е на разположение на обществеността. Тя съдържа имената на всички национални длъжности и списъци на всички ложи с подробности за техните срещи: дати и места.

Местата за срещи и зали, използвани от масоните са лесно установими с изброени комуникационни точки и указатели, като в много региони се използват от местната общност за дейности, различни от масонството. Националните и регионалните места за провеждане на сбирките на масоните са отворени за обществеността и „отворени дни“ се провеждат в много регионални центрове.

Церемониалните сбирки, използвани от масоните за приемане на принципите на масонството от новите членове са показани публично през 1723 г. Те включват традиционните форми на разпознаване, използвани от масоните по същество като доказателство на тяхната самоличност и квалификации при въвеждане в масонска сбирка. Включват се и ръкостискания, които имат предостатъчно описания и едва ли могат да се разглеждат като истинска тайна днес; през средновековния исторически период те са били еквивалент на “ПИН-номер” – ограничаване на достъпа само до квалифицираните членове.

Много хиляди книги са написани за масонството и са лесно достъпни за широката общественост. Всяка масонска структура предлага говорители и интервюта за медиите и осигурява дискусии със заинтересованите групи при поискване. Масоните имат всички основания да са горди от своето наследство  и са щастливи да го споделят.

 Участва ли Масонството в политиката?  

Масонството определено не е политическа организация, защото тя няма политически дневен ред, както и дискусии на политически теми не са разрешени на сбирките в ложа.

Масонството има естествена тенденция да привлича членове със загриженост към хората и чувство за социална отговорност и цел. Следователно има членове, които се занимават с политиката на местно, национално и международно ниво. Съответно има членове, които вземат активно участие в не масонски благотворителни организации и други обществени групи.

 Участва ли масонството в общността?  

От ранните си дни масонството е участвало в благотворителни дейности и от самото му начало, то е предоставяло поддръжка за много вдовици и сираци на масони както и на други нуждаещи се в рамките на общността. Всички парични средства, събрани за благотворителни цели са привлечени от средите на масоните, техните семейства и приятели, докато субсидиите и даренията за благотворителност са направени от масонски и не масонски източници.

През последните пет години само масонството предостави повече от 2 000 000 лева за широк спектър от благотворителни цели включително тези, които участват в медицински изследвания, социални грижи в общността, образованието и работата с младите хора.

Масонството има завиден рекорд за предоставяне на постоянна и последователна финансова подкрепа за отделни благотворителни дейности за дълги периоди, като в същото време предоставя на хиляди безвъзмездни помощи за местни благотворителни организации, жалби и проекти всяка година в цяла България. За в бъдеще възможностите за получаване или предоставяне на съответстващо финансиране ще се преразглеждат периодично с цел повишаване ефективността на поддръжката от масонството по конкретни проекти. Личната щедрост на отделни масоните и колективните дарителства на повече от 60 ложи, обаче ще продължат да определят приноса на масонството в рамките на общността.

 

 

За допълнителна информация и подробности за начина на присъединяване, то пишете на: pr@grandlodgebulgaria.org

ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ В БЪЛГАРИЯ

 

гр. Варна

ул. „Хан Крум“ №23

Николай Станчев

ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ

 

гр. София

ул. „Средорек“ №5

проф. д-р Пламен Матеев

ВЕЛИКА ЛОЖА
НА БЪЛГАРИЯ

 

гр. София

бул. „Академик Стефан Младенов“ №88

Атанас Ялъмов

 

С уважение,

Национални Обединени Велики Ложи в България

 

Литературни източници и помощни материали:

Freemasonry: An Approach to Life – The United Grand Lodge of England, Freemasons’ Hall, 60 Great Queen Street, London W2B 5AZ, UK

В∴И∴В∴А∴В∴И∴С∴В∴С∴

 

Съвет на Великите Майстори / Council of the Grand Masters

 

ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИЯ И ПРИЕТ ШОТЛАНДСКИ РИТУАЛ В БЪЛГАРИЯ

 

GRAND LODGE OF ANCIENT AND ACCEPTED SCOTTISH RITE OF BULGARIA

 

___________________

Н∴В∴У∴ В∴М∴ Бр∴

Николай Станчев

 

M∴W∴ G∴M∴ Bro∴ prof.

Nikolay Stanchev

ВЕЛИКА ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАРИ В БЪЛГАРИЯ

 

GRAND LODGE OF THE ANCIENT FREE & ACCEPTED MASONS IN BULGARIA

 

___________________

Н∴В∴У∴ В∴М∴ Бр∴ проф. д-р Пламен Матеев

 

M∴W∴ G∴M∴ Bro∴ prof.

Plamen Mateev, PhD.

ВЕЛИКА ЛОЖА
НА БЪЛГАРИЯ

 

GRAND LODGE

OF BULGARIA

 

___________________

Н∴В∴У∴ В∴М∴ Бр∴

Атанас Ялъмов

 

M∴W∴ G∴M∴ Bro∴ prof.

Atanas Yalamov