(20221221) Поздравителен адрес от НВУ ВМ Бр. Красимир Мартинов

Новина 61 от 1271
(20221221) Поздравителен адрес от НВУ ВМ Бр. Красимир Мартинов

Поздравителен адрес от НВУ ВМ Бр. Красимир Мартинов