(20221221) Поздравителен адрес от НВУ ВМ Бр. Красимир Мартинов

Новина 65 от 1280
(20221221) Поздравителен адрес от НВУ ВМ Бр. Красимир Мартинов

Поздравителен адрес от НВУ ВМ Бр. Красимир Мартинов