(20070920) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Юбилейна пощенска марка

Новина 1080 от 1270
(20070920) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Юбилейна пощенска марка

В денят за празнично честване на 10 години от реактивиране на регулярното масонство в България беше представена юбилейна пощенска марка за 10 годишнината. Това е първата масонска пощенска марка издадена официално в България със знака на българска ложа. Стойността на марката е 0.55 лв. Пощенската марка е издадена в тираж 500 бр., като 200 от тях са пуснати за свободна продажба, а останалите 300 бр., можеха да бъдат закупени от братята участвали в представянето.

Из сайта на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения:

10 години Велика ложа на старите свободни и приети зидари на България
ДАИТС пуска в употреба издание на тема: „10 години Велика ложа на старите свободни и приети зидари на България”

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения пуска в употреба издание на тема:”10 години Велика ложа на старите свободни и приети зидари на България” на 21.09.2007 г., петък, от 12.30 ч., в Музея на съобщенията, в Централна поща. Изданието включва 1 пощенска марка и специален пощенски печат. Номиналната стойност на марката е 0,55 лв. в тираж 20 000 броя. Художникът е Валентин Атанасов.