(20220211) Дарение за Националния масонски мемориал Джордж Вашингтон в Александрия, САЩ

Новина 165 от 1280
(20220211) Дарение за Националния масонски мемориал Джордж Вашингтон в Александрия, САЩ

Днес пристигнаха официалните документи, удостоверяващи приемането на дарението за Националния масонски мемориал Джордж Вашингтон в Александрия, САЩ (George Washington Masonic National Memorial). Дарението е от страна на ВЛССПЗБ и в частност с.л. Ехнатон. Това е вторият път, когато с.л. Ехнатон подкрепя Мемориала от 2011 г. насам. Дарението е на името на Бр Димитър Мандраджиев от същата ложа.

Великата ложа ССиПЗ България е асоцииран член на Асоциацията на НММ Джордж Вашингтон.

Повече за Мемориала тук: https://www.grandlodgebulgaria.org/bg/?page_id=1316

Повече за с.л. Ехнатон тук: https://www.grandlodgebulgaria.org/bg/?dt_portfolio=043-%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b0-%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bd