ГРАДЕЖ: Врата трета: Възходът на нацията

Новина 120 от 1163
ГРАДЕЖ: Врата трета: Възходът на нацията

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Врата трета: Възходът на нацията

Уважаеми братко! Щом си част по някакъв начин от една организация и вярваш в нейните цели и принципи. Щом вече имаш пост в институция или бизнес. Или олицетворяваш дадена професия, чрез начина по който вършиш своята работа. То тогава ти си натоварен с отговорност и имаш дълг. С твоите мисли и дела ти пишеш книгата, с която рано или късно ще се запознаят много хора с надежда. Книга за професията, организацията, общността и държавата, от която си част. Защото, както е казал Марк Аврелий – “Това, което ще направиш днес, ще ехти завинаги в безкрая”. Този градеж е продължение на градежа “Ключът е в замахването”. Тук ще разгледам само един от многото инструменти за развитие на едно общество в 6 стъпки.

Наричам този градеж

Врата трета: Възходът на нацията

Би ли следвало някой изобщо да налива вода в тази на пръв поглед пробита кофа и да се заеме с подобна нелека и не краткосрочна задача, а именно внасянето на ред и светлина в една общност?

Ако допуснем, че това е дълг на определена група от хора, кои биха били те? Болните ли? Малцинствата ли? Или борещите се за насъщния?

Стъпка 1 – Братската верига
Какво НЕ прави масонството за нас? Масонството НЕ ни учи, да НЕ ни е грижа за света, защото и него не го е грижа за нас. НЕ ни учи да се обвиваме в одеянията на резервираността и гордостта. Да отвръщаме мисълта си от обществото, защото то е несправедливо към нас и да се опитваме да живеем търпеливо в собственото си тихо единение, чрез книгите и великите хора на миналото. Никой човек не е намерил покой или светлина по този начин.

Една нация има нужда от своите здрави, решителни и дейни греди, които да поддържат сградата наречена народ – изправена, здрава и красива. С подобен градеж могат да се заемат само перфектно издяланите камъни, натрупали житейски опит, облечени във възможности, изпълнени с вяра и любов към братята си и хората съставляващи обществото. Атанас Буров е казал “Нация без големи духовни водачи загива”.

Само един дялан камък обаче, не стига, за да имаме здрави основи трябват критична маса от съвършено издялани камъни свързани с любовта помежду им. Няма значение с каква форма ще бъдат камъните важното е те да бъдат издялани под прав ъгъл, така че да могат лесно да се вграждат един до друг. Така както е свързана и жива братската верига. Подобна група от хора, които заедно задават тона на музиката, решителни в действията си това са тези, които променят себе си, семействата си, градовете си и дори цялата си нация. Те увличат хората около тях в една висша идея.

Стъпка 2 – Работилница
За да получим един красив и вкусен плод трябва да решим какво да бъде семенцето, мястото и климата, почвата, количеството вода и светлина. Всичко зависи от това каква среда сме определили, като причина за желания от нас плод.

Как да създадем причина, която да доведе до конкретни следствия? В най-ранна детска възраст може да бъде засято семенцето, от което ще поникне овошка, която ще бъде красива и ще ражда вкусни и полезни плодове или пък можем да не правим нищо и да оставим да изникне бурен – нито красив, нито ще роди красота. Разбира се засаждането може да бъде свършено от възпитанието, образованието, а ако приемем за вярно словото, че човек се учи докато е жив – знание и мъдрост могат да бъдат получени от всичко около нас на тази земя. Наблюдението на това, което се случва без да реагираш по никакъв начин, е признак за изключително висока интелигентност. Не трябва да реагираме на средата, а да я изграждаме. Понякога точно нашето участие има огромно влияние и веднага променя средата отдалечавайки или приближавайки я към съвършенството.

В историята без значение дали е реална или не, има действащи лица или герои през, чиито очи виждаме света и съответната поредица от действия и преживявания.

Стъпка 3 – Герои
Георги Раковски, Захари Стоянов, Христо Ботев, Владимир Вазов и още много други със своя принос към нашата родина са се превърнали във символ, вдъхновяващ всички българи по целия свят. Какво биха направили същите хора, ако живееха днес и още по-интересния въпрос е биха ли направили изобщо нещо значимо за съвременния ден?

Българските възрожденци не са имали възможност да се борят за съвършенство, защото те са се борили за свобода. А когато героят се бори за свобода, тогава тя касае само поробения народ и света не се интересува пряко от тези дела.

Всеки положителен или отрицателен герой може да събуди стремеж към последование и неговият образ да бъде възвеличаван. Можем да разгледаме това идеализиране на персонажа в две посоки:

1. Първата е да се вземе директно примера му и да насърчим подражание на всичките му положителни и добри дела.
1. Втората е да се вземе поука от неговите негативни действия и да разграничим публиката от тях, така както вероятно Алеко Константинов е заложил в Бай Ганьо, Елин Пелин в героите от разказа Андрешко и фолклора в Хитър Петър.

Всеки герой реален или създаден има своята конкретна аудитория. Има герои за деца, има такива и за високо образовани и интелигентни хора. Ако бъдем още по-смели можем да създадем сами образ и да извлечем множество поуки за различни ситуации. Образ подобен на Хирам Абив – символ, чиято история е пътеводна светлина за световното масонство, който е изпратен от царя на Тир, Тир нает от Соломон, Соломон син на Давид. Този Давид, най-малкия от 8-те сина Йесееви, заради своята жертвоготовност и пламтящо сърце от обикновен овчар се превръща в цар. Дори една птица като пеликана поставена в конкретна ситуация, например да разкъсва от собственото си месо и с него да храни своите малки, може да се превърне в символ на човеколюбието, символ на извисения дух на смирения човек, бранещ и даващ път на нещо по-голямо от него самия. Всичко, което трябва да направим е да създадем идеалният образ едновременно в нашето и чуждото съзнание.

Стъпка 4 – Магьосник
Майсторството се крие в това да създадем конкретна, ясна и поучителна история за един символ в дадена ситуация. Този символ може да бъде герой, конкретно място, събитие, предмет или комбинация от тях. Същевременно с това символизма трябва да е здраво закотвен в логика, а за да бъде още по устойчив трябва да е закотвен и в историята на времето. Думите, които решим да използваме, за да облечем нашия символ оформят атмосферата не само около него, но и около самите нас.

Успеем ли да обвържем правилно и ясно всички елементи, то тогава ще можем да препишем божествени качества на даден герой или да сътворим среда за създаване на магия там, където пожелаем.

Магията е способността за промяна на нагласите на хората, способност за използване и промяна на световете около нас – духовния, астралния и физическия или духа, енергията и материята. Действие, чрез висшия интелект, чрез мисли, вдъхновяващи истории с конкретни символи и слова директно към целта, произнесени с твърдост. Ако всичко това е облечено в музика ефекта е още по-голям. Защото музиката е това нещо, което веднага след зазвучаването се появяват определените вибрации диктувани от мелодията, които обличат и поддържат словата. Всичко това се превръща в инструмент в ръцете на светлоносеца или вдъхновителя.

Но, за да го получим и използваме първо трябва да се научим да обичаме и да дадем път на хармонията над нашето его, защото Бог е над всичко. Бог е любов и Бог е един за всички религии.

Стъпка 5 – Въвеждане в началото
Мага или знаещия човек (защото който знае той може) само с един единствен инструмент, а именно своята вяра към идея, история или дори вяра в конкретно дете. Може да промени нагласите на това дете, да му вмени дълг, да запали искрата му, за да може то да стигне до едни от най-високите върхове, които някой би могъл да постигне. А завършения резултат и историята на всеки малък успех се превръща в символ и инструмент в неговите ръце и ръцете на други вещи хора.

Веднъж младият Том се върнал от училище и предал на майка си писмо от своя учител. Разплакала се майка му, развълнувала се и през сълзи започнала да чете писмото на глас пред сина си: Вашият син е гений. Това училище е твърде тясно за него, тук няма учители, които да могат да му предадат нови знания. Затова ви моля, учете го вие самата”.

Много години след смъртта на майка си, когато вече известния като един от най-великите изобретатели в света – Томас Едисон, подреждал семейния архив и открил това старо писмо. Отворил го и не повярвал на очите си. Вътре било написано: Вашият син е умствено изостанал. Ние не можем повече да го учим в нашето училище заедно с останалите деца. Затова ви препоръчваме да го учите самостоятелно у дома”.

Едисон останал вцепенен от прочетеното. А после написал в своя дневник: Томас Алва Едисон бил умствено изостанало дете. Благодарение на героичните усилия на своята майка, той станал един от най-великите гении на своето време”.

Александър Бел изобретява първия телефон, Айзък Сингер – шевната машина. Духовния водач Гаутама Буда, чрез будизма е повлиял на живота на милиони хора по целия свят. Махатма Ганди е бил и продължава да бъде пътеводна светлина за хората докоснали се до него. Алберт Айнщайн, Христофор Колумб, Мартин Лутър Кинг, Зигмунд Фройд, Нелсън Мандела. Историята ни е пълна с духовни водачи, изобретатели, откриватели, лидери от различни националности, от различни епохи, живели в добри и лоши времена, в големи и малки държави. Ще спомена само двама от многото достойни и велики българи – д-р Иван Митев и Асен Йорданов. Митев е открил 6-тия сърдечен тон, а Йорданов е проектирал пътническия самолет и изобретява въздушната възглавница. Плодовете на такива дейци са променили живота и хода на цялото човечество.

Зад всеки плод, дело, организация или държава се крият нейните създатели и двигатели, а зад тях неколцина вдъхновители и светлоносци, на чиито плещи лежи крайния резултат олицетворен в реда или хаоса.

Стъпка 6 – Отключване
Съществуват малки държави с големи истории – просъществували векове и хилядолетия наред, живи и днес, запазили дори имената си. Разкази, събития и подвизи от такива огромни истории могат да вдъхновяват цялото човечество. Можем да създаваме и вдъхновяваме, като разказваме много за великите хора на миналото за всичките им успехи и неуспехи. Но имаме и още една възможност, която не изключва предходната, а само я допълва, а именно да създаваме великите си герои днес. Герои борещи се за съвършенство. Необходими са само светлоносци и вдъхновители, защото ресурсите, ако не бъдат насочвани и управлявани те ще бъдат пропилени.

Всяко следствие си има причина, а всяка причина – първопричина. Причината за истински красивите неща в нашата мила родина, които предстои да се случат може би се свежда до имена, като тези на Данаил Николов сменил името си, заради това, че се е осмелил да защити най-ближния и имена като това на Александър Протогеров – генерал в българската армия.

Както в библията е казано всички ние сме божии деца. Скъпи братя. Ние вече избрахме! Избрахме НЕ скучния живот, живот изпълнен с много дела, отговорност и дълг. Дълг да изградим нашата нация започвайки от най-малките и бъдещи велики герои. Децата на България!

В прослава на Великия Строител на Всички Светове, Великия Архитект на Вселената!

Бр. Д.М., ориент Велико Търново

 

Настоящияг градеж е свързан с друг:

ГРАДЕЖ: Ключът е в замахването