(20220124) НОВА книга: “БЕЗСМЪРТИЕТО: ДАДЕНОСТ, НАДЕЖДА, УЧЕНИЕ” (+ВИД)

Новина 122 от 1163
(20220124) НОВА книга: “БЕЗСМЪРТИЕТО: ДАДЕНОСТ, НАДЕЖДА, УЧЕНИЕ” (+ВИД)

Много хора смятат Масонството за тайно общество.
Но дали това наистина е така?
Кои са тайните на Масоните?
Можем ли да наричаме тайни познанието за символите, информация която може да бъде намерена в десетки книги и сайтове в интернет. Или ритуалите, които без много усилие също могат да бъдат намерени.
Определено това не могат да бъдат истинските тайни на Масонството. Познанието за символите би могло да бъде само езикът за преподаване на тайните.
И все пак, кой са тези тайни и дадено ли ни е да ги научим? Дали истинските тайни не са ‘загубеното слово на майстора’?
Между тайните на Масонството и езотеричните учения на религиите има много пряка аналогия.
И при Библията и при Корана освен простото повествование се съдържа и морален кодекс, но и скрито познание, което не може да бъде предоставено на всеки, а и не всеки е достоен за него.
Един древен мъдрец е казал:
“Религията е трудна и сложна материя, дълбока по своя смисъл, забулена от крилата на Всемогъщия, и въпрос от твърде голямо значение, за да бъде оставен на профанската употреба на нечестивите, тъй като е запечатана тайна на Бога и Негова непроницаемост.”
В битката между материалното и духовното голяма част от това познание е било загубено.
Връщането към него е една нелека задача.
Предоставената книга представлява опит за открехване на завесата за достигане на това познание.
Разбира се, познанието изисква и още много усилия и добродетелност, но настоящият труд е една чудесна отправна точка по този път.

Книгата може да бъде придобита от тук: http://www.glafam.bg/bg-product-details-1.html

 

Видео представяне от eTV 20 януари 2022 г.