(20201026) Траурна плоча, У Бр. Ганчо Карабаджаков

Новина 311 от 1271
(20201026) Траурна плоча, У Бр. Ганчо Карабаджаков

ТРАУРНА ПЛОЧА
Велика Ложа на Старите Свободни Зидари в България с дълбоко прискърбие съобщава на
всички Братя, че на 26 януари 2021 г ни напусна и премина на работа в Ложата на Великия
Архитект на Вселената, Обичаният и дълбокоуважаван наш Бр:. Ганчо Карабаджаков.
Като един от доайените на нашата Велика Ложа Бр:.Ганчо е стар председател на Великата
Ритуална Комисия и два пъти Майстор на Стол. Той беше пример за толерантност и
отстояване на профанските и масонски принципи.
Ще го запомним завинаги с авторитета, почтеността и добротата му.
Неговият стол в Ложата ще остане завинаги празен, но почитта ни към паметта му никога
няма да изтлее.
МИНА ПРЕЗ ВРАТАТА НА СМЪРТТА И СПЕЧЕЛИ НОВ ЖИВОТ !
СКЪРБИМ ЗА ТЕБ, ОБИЧНИ БРАТКО !
Поклонението ще се извърши от 11:00 на 28 януари 2021 г. в храм Св. Анастасий в гр.
Арбанаси.
В прослава на Великия Архитект на Вселената.
Канцелария на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България.