(20201023) Траурна плоча, У Бр. Благой Панайотов

Новина 257 от 1161
(20201023) Траурна плоча, У Бр. Благой Панайотов

ТРАУРНА ПЛОЧА
Велика Ложа на Старите Свободни Зидари в България с дълбоко прискърбие с дълбоко прискърбие
съобщава на всички Братя, че на 23 януари 2021 г ни напусна и премина на работа в Ложата на
Великия Архитект на Вселената, обичаният и дълбокоуважаван наш Бр:. Благой Панайотов.
Като един от доайените на нашата Ложа Бр:.Благой беше пример за толерантност и отстояване на
профанските и масонски принципи.Ще го запомним завинаги с авторитета, почтеността и добротата
му. Неговият стол в Ложата ще остане завинаги празен, но почитта ни към паметта му никога няма да
изтлее.
МИНА ПРЕЗ ВРАТАТА НА СМЪРТТА И СПЕЧЕЛИ НОВ ЖИВОТ !
СКЪРБИМ ЗА ТЕБ, ОБИЧНИ БРАТКО !
В прослава на Великия Архитект на Вселената.
Канцелария на Великата Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България.