(20201026) ВЛ на Кентъки: Браян Т. Еванс мл., СМ, Председател на Масонско Общество РУБИКОН, тема: Степента Чирак

Новина 462 от 1271
(20201026) ВЛ на Кентъки: Браян Т. Еванс мл., СМ, Председател на Масонско Общество РУБИКОН, тема: Степента Чирак

Браян Т. Еванс мл., СМ, Председател на Масонско Общество РУБИКОН

Тема: Степента Чирак

лектори: ВУ Бр Алан Мартин, ВУ Бр Брад Дрю, ВУ Бр Джери Джонстън

Специален гост: ВУ Бр. Джериел Смит