(20200811) Шипка!

Новина 231 от 933
(20200811) Шипка!
Днес 11 август се навършват 143 години от Шипченската епопея.
Поклон пред подвига на нашите деди и Братя!