(20200811) Шипка!

Новина 506 от 1270
(20200811) Шипка!
Днес 11 август се навършват 143 години от Шипченската епопея.
Поклон пред подвига на нашите деди и Братя!