(20110322) Поздравление от ВС33

Новина 989 от 1271
(20110322) Поздравление от ВС33

22.03.2011 г.
Юрисдикция на България
До
Най-Високоуважаемия Брат Володя Лозанов
Велик Майстор на ВЛССПЗБ
Най-Високоуважаеми Братко Володя,
Приеми моето поздравление за преизбирането ти за Велик Майстор на ВЛССПЗБ.
Пожелавам ти да обединиш Оригиналната Велика Ложа на България.
С братски поздрав,
Петър Калпакчиев, 33°
Суверенен Върховен Командир
Върховен Съвет, 33° на СПШР
Юрисдикция на България