(20100721) ТРАУРНА ПЛОЧА: Бр. Димитър Ангелов

Новина 673 от 933
(20100721) ТРАУРНА ПЛОЧА: Бр. Димитър Ангелов

ТРАУРНА ПЛОЧА
У .·. Брат Димитър Ангелов
Ложа „Дръстър” Oриент Силистра с дълбоко прискърбие съобщава,
че на 21 юли 2010г. на 69 години ни напусна и премина на работа в
Ложата на Великия архитект на Вселената нашият уважаван Брат –
Майстор Димитър Ангелов.
Поклонението ще се извърши на 22 юли 2010г. от 9.00 до 12.00 часа в
Драматичен театър „Сава Доброплодни” Силистра.
Скърбим за теб, Братко!
Ложа „Дръстър”
Ориент Силистра