(20121018) ТРАУРНА ПЛОЧА: ВУ Бр Стоян Чешмеджиев

Новина 612 от 933
(20121018) ТРАУРНА ПЛОЧА: ВУ Бр Стоян Чешмеджиев

ТРАУРНА ПЛОЧА
В\ У\ БРАТ СТОЯН ЧЕШМЕДЖИЕВ
Братята от ложа „Морска Звезда” П.№ 008 – Ориент Варна с дълбоко
прискърбие съобщаваме на братята от съюзните ложи на
В\Л\С\С\П\З\Б\, че на 17.10.2012 в Германия след кратко и болезнено
боледуване нашият В\ У\брат Стоян Чешмеджиев, стар майстор на стол
на ложа „Шумен”– Ориент Шумен се пресели в Ложата на Великият
Архитект на Вселената.
В\ У\ брат Стоян е един от първите масони в О\Варна след
реактивиране на масонството в България.
Неговият стол ще е празен, но В\ У\ брат Стоян
ще има винаги нашата почит!
СКЪРБИМ ЗА ТЕБЕ БРАТКО !
В Прослава на Великия Архитект на Вселената!
ложа „Морска Звезда” Майстор на стол
Ориент Варна ложа „Морска Звезда”
В\У\Бр\ Иван Иванов