(20161101) Да отпадне декларирането на членство в съсловни организации

Новина 744 от 1273
(20161101)  Да отпадне декларирането на членство в съсловни организации

Европейската асоциация на съдиите (ЕАС) призова в писмо до българските власти записаното с измененията в Закона за съдебната власт задължение за деклариране на членството в професионални организации да отпадне. Писмото е подписано от президента на организация Хосе Игреха Матос. Изискването за деклариране на такова членство пред Висшия съдебен съвет, органът, отправящ препоръки и взимащ решения относно кадровото развитие на съдиите, има сковаващо действие, което възпира упражняването на това право, пише той. Според Матос няма ясно основание включването на подобно задължение. “Членството на съдиите в професионални организации не влиза в противоречие с тяхната правораздавателна функция по разглеждани дела. Извън предвиденото в този закон съществува общо задължение за деклариране на частен интерес, имащ отношение към решаваните спорове”, категоричен е президентът на ЕАС.
“Новият закон, като не предвижда изключение за декларирането на членство в професионални сдружения на съдиите, влиза в противоречие с целите на Плана за действие за независимост на съдебната власт на Съвета на Европа, съгласуван в София на 21 април 2016 г. Това е така, защото Действие 2.1 изисква предприемането на стъпки за укрепване на магистратските организации с цел защита на независимостта на съдебната власт”, пишат от организацията.
“При тези обстоятелства включването на задължението за деклариране на членството в професионални сдружения на съдиите в обхвата на закона за съдебната власт не преследва легитимна цел, подкопава правото на сдружаване и влиза в разрез с неотдавна съгласуваната в София политика за укрепване, а не за уязвяване, на тези сдружения”, подчертават от асоциацията. Оттам призовават за промяна на закона и за отпадане на изискването.
През юли след бурни дебати народните представители приравниха членуването на магистратите в масонски ложи и други тайни общества с участието им в граждански организации и сдружения, включително професионални организации. И двете занапред ще подлежат на деклариране пред Висшия съдебен съвет. Веднага след приемането на промените от двете съсловни организации на съдиите и организацията на прокурорите излязоха с обща позиция. Те обявиха, че депутатите не зачитат независимостта на съдебната власт, а срещу тях се води война от парламентарната трибуна. От съдийската колегия призоваха парламентът да каже що е то неформална тайна организация, тъй като в Закона за съдебната власт подобна формулировка не съществува.

 

Информация от в-к ДУМА:

https://www.duma.bg/da-otpadne-deklariraneto-na-chlenstvo-v-saslovni-organizatsii-n134918