(20200124) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Наименуване на улица на Томас Удроу Уилсън – Президент на САЩ 1913-1921 г.

Новина 253 от 933
(20200124) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Наименуване на улица на Томас Удроу Уилсън – Президент на САЩ 1913-1921 г.

Уважаеми и обични Братя, през 2019 г. в Комисията по международна дейност на Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България постъпи предложение за наименуване на улица в гр. София – столицата на Република България на Томас  Удроу Уилсън – Президент на САЩ 1913-1921 г. С оглед на историческите факти и с цел засвидетелстване на уважение, почит и благодарност към личността на Президента Уилсън и народът на САЩ, то Комисията на свое редовно заседание и по препоръка на НВУ ПВМ Бр Пламен Матеев намира предложението за валидно и в хармония с Масонските обичаи. Комисията издава препоръка и апел към всички Братя в юрисдикция България, част от 4те Велики ложи, да подкрепят с подписа си публичната петиция, намираща се на следния адрес:

ВРЪЗКА КЪМ ПЕТИЦИЯТА ТУК:

https://www.peticiq.com/udrow_wilson

Комисията смята, че настоящият градеж е законен и нужен за Република България.

Секретар на Комисията по международна дейност: МВУ Бр Димитър Мандраджиев

Повече за Томас Удроу Уилсън – Президента на САЩ 1913-1921 г. (повече от източника Уикипедия)

Томас Удроу Уилсън (на английски: Thomas Woodrow Wilson) е двадесет и осмият (1913 – 1921) президент на САЩ. Преди да заеме президентския пост, той е доктор по история и политически науки (от 1883 г.) в Университета „Джонс Хопкинс“, гост-лектор в Университета „Корнел“, професор по юриспруденция и политическа икономия в Принстънския университет (от 1890 г.) и от 1902 г. е президент на Принстънския университет, а през 1912 г. е избран за губернатор на щата Ню Джърси (1911 – 1913). Прави ефективно антитръстово антимонополно законодателство, подкрепя даването на избирателни права на жените, със закон намалява лихвата по кредитите за фермерите, въвежда мерки за забрана на детския труд и закон за създаване на система за трудови обезщетения, със закон повишава надниците и подобрява условията на труд за железопътните работници, укрепва и разширява армията и флота, като събира за това средства чрез нов данък върху сградите и повишаване на данъка върху печалбата.

Той е вторият демократ, който служи два последователни мандата в Белия дом (първият е Ендрю Джаксън), като мандатът му се свързва с влизането на страната в Първата световна война.

На мирните преговори през 1919 г. президентът на САЩ Удроу Уилсън отстоява оставането на Беломорска Тракия, Южна Добруджа и Царибродско в българските държавни предели[1] и осуетява плана за ликвидирането на България като държава и разделянето ѝ на три района, подчинени на Гърция, Сърбия и Румъния, лансиран в Ньой[2][3][4][5]. Лауреат е на Нобелова награда за мир за 1919 г.