(20191107) Съвместен ритуал под патронажа на ПЛМ Заря 004

Новина 548 от 1271
(20191107) Съвместен ритуал под патронажа на ПЛМ Заря 004

На 07 ноември 2019 г. в Националния Масонски Дом на ул. Средорек 5, гр. София, под ударите на чука на Високо Уважаемия Майстор на Стол на Почитаемата Ложа Майка Заря 004 брат Емил Хърсев, се проведе съвместен ритуал в 1° степен. На ритуала взеха участие братя от всички Софийски ложи, както и много братя от страната.

Гости на ритуала бяха Най-Високо Уважаемия Велик Майстор на Великата Ложа на Старите Своботни и Приети Зидари в България брат Красимир Мартинов, Най-Високо Уважаемия Стар Велик Майстор на Великата Ложа на Старите Своботни и Приети Зидари в България брат Пламен Матеев, Много Високо Уважаемия Заместник Велик Майстор на Великата Ложа на Старите Своботни и Приети Зидари в България брат Мирослав Вучков, Много Високо Уважаемия Велик Оратор на Великата Ложа на Старите Своботни и Приети Зидари в България брат Александър Лазаров, Много Високо Уважаемия Председател на Великия Братски Съд брат Иво Горанов.

По време на ритуала ПЛМ Заря прие за брат чирак един достоен търсещ мъж, който прие светлината.