ГРАДЕЖ: Какво е Предназначението на Масонското Братство Сега и в Бъдеще (Масонство и съвременното общество)

Новина 269 от 933
ГРАДЕЖ: Какво е Предназначението на Масонското Братство Сега и в Бъдеще (Масонство и съвременното общество)

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Какво е Предназначението на Масонското Братство Сега и в Бъдеще (Масонство и съвременното общество)

Какво е Предназначението на Масонското Братство Сега и в Бъдеще / Масонство и съвременното общество/ В световен план нашият Орден търпи отлив на членове, особено през последните три десетилетия. Средната възраст се увеличава и този факт е предвестник на труден период за Братството. Това се дължи на комбинация от фактори: съвременните комуникации, социалните мрежи, високото ниво на образованост в западния свят, където основно се развива Масонството. Лесният достъп до информация чрез минимални усилия, а също така и живота в спокойно време, като отсъстват големи социални проблеми, които да обединяват по необходимост интелектуалните и дейните мъже. Не е случаен и факта, че Масонството процъфтява там, където има социално потисничество, но това е поради особена негова специфичност, към която в настоящата тема няма да се насочвам. Ние сме съвременните мъже, за това нека се запитаме – как всеки от нас би определил Масонството? Отговорът е толкова сложен, че дори ако един човек можеше да осмисли хилядите страници изписани по темата, той пак би се затруднил във формулирането му. Същевременно е съвършено лесен и правилен отговора – зависи от гледната точка. Всеки Брат е търсил отговор на въпроса, какво представлява Масонството в определен етап от своя живот. Чрез трупане и анализиране на информацията той разбира колко многопластово е Кралското изкуство. За някои то е Братската верига на топли взаимоотношения, взаимопомощ и сфера за нови контакти. За други, то е пазител и приносител на древните мъдрости; система от символи, напомнящи стойностните морални принципи и езотерични познания. Масонството съдържа всичките изброени тълкувания, но може да съдържа и повече, стига членът да е способен да разбере връзката на същината му със произхода на собственият му Аз. Бидейки и част от „профанското“ съвременно общество, израснал в среда, където всичко е въпрос на взаимна изгода, аз също съм си задавал въпроса какво ще бъде положителното, ако реша да съм част от тази Верига. От тогава последва и началото на изследването на същината на Свободното Зидарството за мен. В търсенето си и разговорите с Братята получих особено интересни обяснения и есенции – „…колкото и да четеш, друго е да го видиш и почувстваш“; „Масонството учи, но не е училище.; „…това е ползотворно бягство от сивото или претовареното ежедневие…“; „Ще получиш отговори на въпроси, които не знаеш, че съществуват“ и т.н. – чудесно, но всичко това го има в средата, която ни заобикаля и социумът ни като цяло. Защо тогава въобще съществува все още нашето Братство? Ако умееш да търсиш – ще намериш каквото ти е необходимо в светския живот… Освен Вярата – не онази, основана на религия, а самото вярване. Без значение на нейната манифестация – чрез обреди, чрез символи или чрез познание. Чистото вярване в доброто, в истината, в Светлината. Тази Светлина е вплетена като първопричина за реда в който, за добро или за зло, живеем. Ако погледнем в исторически план винаги е било така – ежедневието приканва индивида да оцелява. Онези, които са разполагали с потекло или са имали буден ум, са разполагали и със свободно време, в което са се посвещавали на интересни за тях занимания. Заможните са устройвали пиршества надпреварвайки се помежду си, държавниците са творили законоустройството на своето общество, а интелектуалците са развивали философията. И винаги е имало присъствие на вяра, търсене на истината и стремеж към Светлината. Нима в съвременния свят Масонството не ни дава именно такава система, която да задоволява, при това по разнообразни и многобройни начини, почти всеки достатъчно разсъдлив и свободен човек? Обикновеният съвременен мъж рядко стига до това заключение. Светът ни разсейва по всевъзможни начини и бързайки да живеем твърде рядко се отдаваме на размислите, които биха ни довели до тези заключения. Именно тук Масонството, със своята широка и многопластова система „тържествува“. Практикуването му не само ни подтиква към размисли, но и ни възпитава в това да бъдем по-добри. Не като група, а като индивиди – да опознаем себе си и чрез това да се самоусъвършенстваме. В човешкото същество е заложен стремежът към развитие и прогрес, както и чувството за принадлежност – това са първични наши нужди. Именно тях Братството задоволява, независимо от членуващия и неговите интереси. Нашият Орден е доказана и изпитана философска система, но и много повече. Оцеляла е в бурни времена, каквото е и днешното. Нека историята ни е учител – философията, като сфера на дейност, е оцеляла и е необходима на човешкото същество. Трябва да се стремим към запазването на нейната същност, идеали и порядки. Но също така Масонството трябва да е адекватно на средата в която се развива. Не да се променя, а да бъде адекватно тълкувано спрямо промените. В социален план нашето Братство е неуморно в хвалебствията на своите прославили се членове и тяхното позитивно влияние върху обществото. Това е една чудесна „визитка“, но днес, изправени пред динамиката на съвремието лесно би могла да се трансформира в „стара слава“. Това важи и за мистиката на Масонството – силно привлекателна черта, обезсилена днес от достъпа до масова информация в ръцете на разсъдлив човек. Същото е и при сферата на нови контакти – „социални клубове“ по интереси – колкото щеш. За това аз разсъждавам в посока на търсене на подбуда. Когато всеки от нас разговаря със заинтересован непосветен или млад по стаж Брат, може би трябва да се опитаме да съобразим нашите отговори с неговата обща култура, потенциала на неговото вътрешно Аз и вътрешните му подбуди. Чрез тях в последствие бихме могли да го насочим към смисъла на по-дълбоките и сакрални познания на Масонството. Именно така предназначението на нашето Братство би се запазило – да е и да бъде носител на Светлината. Разбира се, това е сложен процес, но според мен е задължителна част от същината на работата на Майстора Масон.

В∴П∴Н∴В∴А∴Н∴В∴

Бр. ПК

С ∴ Л ∴”Софийски приятели”п.н.35

О ∴ София А ∴L ∴ 6019