(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

Новина 928 от 933
(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

 Превод на Български език следва: