(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

Новина 900 от 905
(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

 Превод на Български език следва: