(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

Новина 1156 от 1161
(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

 Превод на Български език следва: