ГРАДЕЖ: Градеж от Ложа „Светлина 2017” (Македония, ВЛССПЗвМ) до ВЛССПЗвБ

Новина 551 от 1138
ГРАДЕЖ: Градеж от Ложа „Светлина 2017” (Македония, ВЛССПЗвМ) до ВЛССПЗвБ

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Градеж от Ложа „Светлина 2017” (Македония, ВЛССПЗвМ) до ВЛССПЗвБ

Градеж,

Уважаеми Братя, Почуствах нужда да напиша няколко думи, за да събуди и да се втвърди Любовта между Братята и усещането за Истината. Ще се запитате защо “Любов” и “Истина”? Защото, скъпи Братя, любовта може да бъде чиста и Братска само ако се основава на истината. Годината, която живеем сега е 300-годишнината от основаването на Великата Ложа на Англия в Таверната “Епл три”. От тогава до днес Масонството е подобрило света и обществото и популяризираше индивида. С Мъдростта и Хармонията Масонството сега след 300 години съществуване е на много по-високо ниво и ги надмина всички граници. Въпреки това, скъпи братя това не би могло да се случи без Истината и Любовта между Братята. Голямата заповед на Масонството: “Нова заповед ви давам, да се любите едините с другите. Кој казва, че е в светлината а мрази брата си, той и до сега е в темнината. Ние братята от Ложа” Светлина 2017 ” само след волята на Великия Архитект на Вселената заведени от нашия Брат Венцо Соколовски, отидохме в ложата “Перун” непросветлени за да поискаме Светлина. С Братска любов бяхме примени. Браќата от ложа “Перун” ни показаха пътя към Светлината и правилата, обичаите и законите на Масоните и ние сме напълно благодарни за това. За нас ложата “Перун” е наша Майка Ложа, а Братята ще носим винаги в нашите срца. Между това, аз знам и съм сигурен в това, че ние Братята от Ложа Светлина 2017 не само че искаме да ги научим правилата, обичаите и законите, а сега ние ги чувстваме и живеем същите. Нашите Братя сега с огромно желание и любов участват в ритуалите и живеят тяхната символика, не пропускаме нито един ритуал. С голямо желание за знанията четеме литература и изработваме Градежи а когато ги четеме, се чувства истински масонски дух и енергия. Нашите Братя са направили по-красиви Градежи и скоро ще ги съберем и отпечатаме в една историческа колекция. Това е Истината, и на тази Истина, Работата и Енергията с Любов отговарят на ВЛСПЗБ на 21 октомври 2017 г. В храма в Пловдив ни бе дадена Светлина и ни бяха предадени документите от най-високите компетентни органи. Тоа го потвърди и компетентната правна комисия. Голяма благодарност към нашите уважавани Братя И.К. и М.М. и призовавам всички Братя от всички Ложи да ни подкрепят с любов в името на истината за нашия път към окончателното светлина.

Ложа Светлина 2017 Оратор П.Е.