ГРАДЕЖ: Р А З М И С Л И

Новина 663 от 1270
ГРАДЕЖ: Р А З М И С Л И

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Р А З М И С Л И

ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕНАТА ВЕЛИКА ЛОЖА НА БЪЛГАРИЯ

ДО

Най-Уважаемия Велик Майстор

Бр. ИСКРЕН ЙОТОВ

ДО

Най-Уважаемите Стари Велики Майстори

ЧРЕЗ: ВУ Велик секретар

Съвет на Великите Сановници,

 

Уважаемите Братя МАЙСТОРИ НА ЛОЖИ,

Уважаеми Братя Стари Майстори на Ложи,

Братята от Ложа „Феникс“,

Към Всички Братя-Масони в Ориент България,

 

Р А З М И С Л И

От Бр. А. А., Стар и Почетен Майстор на СЛ „Феникс“, Ориент София, ОВЛБ

 

„ Не знаете ли, че сте Храм на Бога,

и че Божият Дух живее във вас?

Ако някой развали Божия Храм,

него Бог ще развали; защото

Божият Храм е свят, който Храм сте вие!“

                                                     Св. Апостол Павел

                                                 1 Коринтяни, 3:16-17

 

НРАВСТВЕНОСТТА И ПОКВАРАТА, ТЕМА ЛИ СА В МАСОНСКОТО БРАТСТВО?

„Ако подхождаме нравствено към въпроса, трябва да проявим елементарно познаване на човешката психология и здрав разум. Институциите не са по-добродетелни или по-порочни от хората, които ги образуват. Можем да обявим дадена институция за покварена единствено в случай, че тя се облагодетелства от покварата на своите членове. Това, понякога важи за военни диктатури или тоталитарни и еднопартийни режими, но едва ли за масонството… Напротив, простъпките на отделните братя винаги са вътрешни, от себични и користни подбуди. Масонството, като цяло е губело от такива простъпки, както християнството, или исляма губят от прегрешенията на своите последователи…“

Нека си припомним още и думите на Иисус, казани в първия ден на Страстната седмица: „Направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както овцете и воловете; изсипа парите на обменителите на пари и преобърна масите им; а на тези, които продаваха гълъбите каза: Вдигнете ги от тях, не правете Бащиния ми дом, дом на търговия!“

СКЪПИ И БЛАГОРОДНИ БРАТЯ, ВСИЧКИ!

Повод, за поредното ми писание и обръщение към всички Братя-Масони са представените пред всички вас, мои „градеж“ и „позиция“ по теми, които вълнуват Братството, не от вчера, които не достигнаха до вас, по обичайния братски светъл път. И очевидно са достатъчен повод за деления, сливания, единения и напускане от стотици наши довчерашни братя. А пряката причина да реагирам отново, е неразбираемата масонска реакция на НУВМ и СВС на открития ми призив и въпроси. Които се изразиха в цензуриране на „позицията“ и предизвикване на остра дискусия в моята – свободна и автономна Ложа „Феникс“, пред братята и от трите степени…

Защо е се случва това?

Очевидно, защото се оказва доста трудно, като влезем в Братството, да се отърсим от профанските навици и практики. И за съжаление, някои братя смесват – Древните Ландмарки и Конституцията на Андерсън с „устави“ и практики на профански организации.. Братя, та нали една от причините да сме в Масонството, е за да се отървем от онези профанските практики, които не водят, нито нас, нито човеците към един по-добър Свят.

На 9 октомври 2017 г. на редовната ритуална сбирка в Ложа Феникс, имахме честта да бъдем „изненадани“, от посещението на НУВМ Бр. Искрен. Ритуалът беше на „чирашка степен“ с участието на всички братя. И Ложата се проведе изцяло при ръководство, и „под ударите на чука“ на НУВМ. Независимо, от „поводът“, за нас това беше чест. Братята очевидно бяха изненадани, аз не! Дневният ред се модифицира и основният акцент, беше представената от мен и приета от ложата и пред цялото Братство – „позиция“. Или, аз без да имам такава цел, с написаното от мен, представено открито и братски, се превърнах в „проблем“ /въпреки, че не пиша за първи път/ на ОВЛБ? Ако исках да се правя на „интересен“ и „дисидент“, аз щях да разпространя позицията си нелегално и потайно? Кои бяха изнесените и коментирани „проблеми“ в първата „точка“, на дневният ред?

  1. Неразбираем за нас и мен, беше обявеният в началото – „факт“, че в СВС очевидно е направена някаква спешна „ревизия“ на съюзното „състояние“ на Ложа Феникс? При което било установено, че през летните месеци, не сме изплатили полагаемия се членски внос? Твърдо съм убеден, че това се отнася и до останалите съюзни ложи, тъй като такава е практиката, а и обичайно плащаме членския си внос на три месеца. И още, че ни липсвали някакъв протокол от сбирка и присъствени листа.., което не е доказателство, че не са представени и че сме нередовна ложа?
  2. Очевидно беше и, че във „висшите“ органи на Братството е имало съмнение, че братята от ложата са запознати с „позицията“ ми .. Или, според тях аз съм някакъв самовлюбен – самодеец-масон? Искам да подчертая, че в Ложа „Феникс“, и при мен /в моят отрязък от време/, и сега, при УМ Бр. Иво, има желязна практика – всеки „градеж“ и „позиция“, да се изпращат по електронен път до всеки брат, преди да се представят в открита ложа. И през седемте години, когато имах честта да оглавявам ложата, никога не съм се чувствал или държал като „началник“ на братята, аз просто бях един от тях – само че с  повече отговорности.

От реакцията на УМ Бр. И., както и на другите изказали се братя, стана ясно, че „съмненията“, за „неинформираност“ на братята от Феникс, в СВС са напълно неоснователни! А и това може да се види на електронната поща.

  1. След което, НУВМ Бр. Искрен, оспори отделни мои твърдения в представената „позиция“. За мен, подобно „изясняване“ в ритуална работа и при ясният канон, че този който държи чукът, може определя свободата на изказа, беше трудно начинание. Още повече, че това което съм написал е съвсем ясно, вярвам в него и не смятам да се отмятам в нито един пункт. В констатациите ми, и въпросите ми, няма нищо лично! И значителна част от тях, поставям не за първи път пред форумите на ОВЛБ с годините, както и когато, бяхме ВЛ, „под други имена“!
  2. Относно, моето твърдение, че настоящата Конституция противоречи на декларираните от самата нея „Древни Ландмарки“.

Ето, само един ярък пример с който се доказва немасонкото звучене на нашия многократно манупилиран по профански – „конституционен акт“, където вече липсва „правото на обжалване“/ което брутално беше извадено от Конституцията от „придошлите“ братя, без замисляне/  – за който и да е брат, което е именно проява на „потисничество“ и нарушаване „принципите на справедливото управление“:

‐13 Ландмарка

Правото на всеки Свободен Зидар да обжалва решенията на своите Братя, взети в открита Ложа, пред Великата Ложа или Общото събрание на Свободните Зидари, е Ландмарка от голямо значение за запазване на справедливостта и предотвратяване на потисничеството. Няколко съвременни Велики Ложи, които са приели разпоредба, че решението на съюзните Ложи в случай на изключване не може да бъде изцяло отменено при обжалване, са нарушили тази неоспорима Ландмарка, както и принципите на справедливото управление.

  1. Относно, предложението ми и към поредното ОС, правено и преди – Общото събрание на ложите да излъчи Комисия, която да изработи изцяло нов Основен закон, който да се изгради върху принципите на „Древните Ландмарки“, заставам твърдо сега и го отстоявам категорично. Следва да се върнем в Масонството и да излезем от заблатяването на Основния ни закон с профански практики. Или, Ложа Феникс, за втори път прави това предложение пред Общото събрание на ОВЛБ!
  2. Относно, основното „обвинение“ към мен пред братята в ложата, че съм обявявал някои реално съществуващи в Ориент България „Велики ложи“ за регулярни, очевидно става дума за мисловна перефраза на написаното от мен. За това, следва всеки от нас, да чете внимателно и да мисли, преди да заклеймява.  Според, НУВМ и СВС, аз съм искал да легитимирам нерегулярни структури с това си изречение. Категорично несъстоятелно твърдение. В историята на процедурите свързани с легитимирането на българския „Върховен съвет“ и участието на братя масони, знам че има, не малък брой регулярни братя от времената на непрестанните странствания в една или друга посока. И последните ни двама „велики майстори“, дойдоха от ВЛССПЗБ! Това, че у нас, по външни профански причини – дирижирани вливания, сливания и т.н. процедури, статутът на братята е променлив, не е моя вина! Защото, не аз определям „регулярността“ на която и да е ложа у нас и където и да е било. Всичко е казано, как става това и какви са изискванията, още в Конвенцията, и що е то – „регулярност“, и за това цитирам дословно написаното от мен:

„Към настоящия момент в Ателиетата на Шотландския ритуал в България членуват регулярни Майстори масони от състава на ВЛССПЗБ, ОВЛБ, ВЛСПШРБ и ВЛБ.“

  1. Относно, „правата“ на реално съществуващият български „Върховен съвет“, информацията ми е от Южната юрисдикция/което не знам, да е забранено в ОВЛБ/, и пак ще цитирам, така както е по техните канони и стандарти:

XIX Световна конференция на Върховните съвети

13-17 май 2015 година

Долината на Лисабон, Ориент Португалия

„След единодушно решение на Комисията по Акредитация с председател Най-Могъщия и Почитаем Брат Роналд Сийл, 33° – Върховен Командир на Върховния съвет, 33° на Южната Юрисдикция на САЩ, българският Върховен съвет получи акредитация като пълноправен член с право на глас в Световната конференция на Върховните съвети“.

Естествено е, при изследването на генезисът и развитието на българската структура „Върховен съвет“, да съм разговарял и с техни представители, най-малкото, за да анализирам по-точно и вярно наличната ми информация, предвид създадената не нормална ситуация за Ориент България, пред Североамериканската конференция и масонството у нас по принцип. Когато един Масон търси истината, трябва да работи с оригиналите, а не да се доверява на „преразкази“ и профански сценарии. Само така ще останем на Пътя към Съвършенството, и ще можем да продължим към Светлината!

  1. И още веднъж, в „позицията“ си, и в разговорът, и дискусията с НУ Бр. Искрен, аз поставих отново въпросът за изнесеният значителен контингент братя-масони от ОВЛБ в Истанбул, които да се развиват в Шотландския ритуал – там, както и за „поникналите“ в българския ориент, контролиран от ОВЛБ, включително и в София – „гнезда“, на Шотландския ритуал, от Москва. Не получих ясен отговор!

По „темата“, в ОВЛБ тънем в мълчание, иначе сме много гласовити и безпощадни! В така създадената ситуация, не намирам причина, канон или морал, братя от ОВЛБ, които днес членуват във Върховният съвет у нас, да бъдат санкционирани по какъвто и да е начин, от когото и да е било! „Аршинът“, следва да е еднакъв към всички – масонски и братски! Или в заключението по темата „Върховен съвет“, остава в сила предложението ми отразено в „позицията“ ми – Шотландският ритуал, да стане Код на единението и то без „размножаването“ му по „нашенски“! Защото, Старият и Приет Шотландски Ритуал е преди всичко образователна институция!

  1. Или, относно споделената пред нас „идея“ за изграждане но нов, друг „Върховен съвет“, подкрепен от други чужди структури, сред които не е „Южната юрисдикция“, смятам за еретична и недалновидна. Нека, не бъркаме масонството с политиката! Категоричен съм, че тази „идея“ е профанска, внушена от „сили“, от близкото политическо минало на България!
  2. Във връзка с остро поставеният от мен проблем за човешките и юридически права на братята масони при абсурдното допълване на „Закона за защита на класифицираната информация“, където се иска попълване на декларация от широк кръг граждани, дали членуват в „тайни“ организации, разбирай масонски – отново не получих никакъв отговор и коментар.

НУ ВЕЛИК МАЙСТОРЕ, Бр. Искрене!

В споделеното от мен и преди, и сега, повтарям – няма нищо лично. Това щях да отстоявам, и ако беше избран друг Велик Майстор. Профанските проблеми при нас се натрупаха с времето и те могат „да преобърнат колата“!  По нашия трънлив път, като човеци, в тези превратни времена и Променен Глобален Свят, премълчаването, заглушаването на словото, не са точното мъжко, масонско и гражданско поведение! За да вървим напред, трябва да споделяме размислите и идеите си, защото сме свободни мъже, и сигурно за това, припомняме всеки път, когато сме заедно на Братята, че:

РОБЪТ СЕ БОРИ ЗА СВОБОДА, А СВОБОДНИЯТ ЗА СЪВЪРШЕНСТВО!

Аз съм един свободен мъж, който вярва, че всички, които са сред нас, и се чувстват, и изживяват като мъже – са свободни, и всеки според възможностите си, се бори за Съвършенството! Пълзящият профански страх, няма място в Братството на стремящите се към Светлината! В „Древните Ландмарки“, няма текст, в който да дава „правото на цензурира“ на Брат, който търси Истината!

„Семето е самоусъвършенстването, а плодът е нравственият напредък. Всеки от нас трябва да стане Magister Interior, Вътрешен Майстор, защото докато не овладеем самите себе си, влиянието ни над другите хора, не може да доведе до добър резултат!“

В ИМЕТО НА ВЕЛИКИЯТ АРХИТЕКТ НА ВСЕЛЕНАТА!

Бр. А. А., Стар и Почетен Майстор на СЛ Феникс, ОВЛБ