ГРАДЕЖ: За „КРИЗАТА” в съвременния свят

Новина 354 от 908
ГРАДЕЖ: За „КРИЗАТА” в съвременния свят

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

За „КРИЗАТА” в съвременния свят

Св. НИКОЛАЙ Велимирович за световната икономическа криза – откъс от негово писмо до свещеник, 1929 г.
„Питаш ме, човече Божий, откъде идва днешната криза и как да я тълкуваме. Кой съм аз, та да узнаеш от мен такава голяма тайна? Св. Григорий Богослов ни е казал: “Прибягвай до слово само когато имаш да кажеш нещо, което може да стои по-високо от мълчанието.” И макар да виждам мълчанието като превъзхождащо всяка реч, поради любовта ми към теб ще ти пиша какво мисля по този въпрос.

Думата “криза” (krisis) е гръцка и означава “съд”. В Свещеното писание я откриваме на много места. Ето, примерно, какво казва псалмопевецът: „Затова нечестивците не ще устоят на съда” (Пс. 1:5). На друго място той говори: „Милост и съд ще възпявам; Тебе, Господи, ще пея” (Пс. 100:1). Сам Спасителят казва, че Отец … „целия съд предаде на Сина” (Йоан. 5:22), и малко по-нататък добавя: „Сега е съд над този свят” (Йоан. 12:31). А в своето Първо съборно послание св. ап. Петър пише: „Защото време е да почне съдът от Божия дом” (1 Петр. 4:17).

Направи замяна на думата “съд” с думата “криза” и прочети: “Затова нечестивите не ще устоят на криза. Милост и криза ще възпявам. Господ дава криза на човеците. Сега е криза над този свят. Време е да почне кризата от Божия дом.”

Когато ги постигаше някакво нещастие, европейските народи до неотдавна употребяваха вместо “криза” думата “съд”. Сега старата дума е заменена с нова; разбираемата – с неразбираема. Случеше ли се да настане суша, хората казваха: “Съд Божий!”. Започнеше ли война, дойдеше ли масов мор, пак: “Съд Божий!”. При наводнения, земетресения, при нахлуване на скакалци по нивите, все същото: “Съд Божий!”. На днешен език това ще рече все криза – криза при суша, криза при наводнение, криза при война, криза при масова епидемия и др.п. Днешните финансови и икономически несгоди народът също приема като съд Божий, но ги нарича не съд, а криза, та бедата става още по-непоносима поради липсата на обяснимост. Когато се употребяваше добре разбираемата дума „съд”, причината за настъпилата беда беше ясна. Известен беше и Съдията, по допущението на Когото се бе случила бедата, и най-сетне – знаеше се защо Той допуска всичко това. А откакто започна да се употребява думата „криза”, никой не успява да обясни нито защо, нито от кого, нито за какво е допусната тя.

Тази е единствената разлика между днешната криза и кризите, причинявани при засуха, при наводнения, при войни, масов мор, нападения на скакалци и други бедствия.

Питаш ме каква е причината за сегашната криза, или по-право казано – за сегашния Божий съд. Тя винаги е била една и съща: човешкото богоотстъпничество. Именно грехът на богоотстъпничеството е в основата на тази криза, а Бог я допуска, та да отрезви хората и те да се покаят, да се върнат при Него.

Каквито греховете, такава и кризата. Така е, Бог е приложил средства от днешното време, за да накаже днешните хора. Той е ударил банките, борсите, цялата финансова система. И досущ както някога в Йерусалимския храм, Той е преобърнал и масите на менячите на пари по целия свят. Създал е небивала паника сред търговците и менячите. Оплита ги, обърква ги, сломява ги, посява остър смут сред тях, сразява ги, изпълва душите им със страх. И всичко това само и само да се пробудят, да се покаят и да си спомнят за Бога гордите глави на европейските и американските умници. И да могат всички онези, които са заложили своето упование на материалните блага, да си припомнят, че имат и души, та да се вгледат в прегрешенията си и да паднат на колене пред Бога Всевишния, живия Бог..

Докога ще продължи кризата? Докато горделивите виновници за тази криза не признаят победата на Всемогъщия. Докато хората не проумеят, че трябва да преведат неразбираемата дума “криза” на своя познат език и не извикат в покайно ридание: “Съд Божий!”

Повтаряй и ти, добропочтений отче, “съд Божий” наместо “криза”, и ще видиш всичко в цялата му яснота.
Поздрав и мир на теб!”

Скъпи Братя!
Това „откровение” е писано преди 84 години…Струва си да се замислим, защо сме още в тази изходна позиция? И за това време, приближили ли сме се до Бог…? По всичко, което е днес се вижда, че сме още по-далеч… До кога така!?