(20170219/20) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Обръщение по повод дискриминационни текстове до КВМСА

Новина 711 от 1279
(20170219/20) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Обръщение по повод дискриминационни текстове до КВМСА

Най-Високо Уважаемите Велики Майстори на Велика Ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България, Велика Ложа на Стария Приет Шотландски Ритуал в България и на Велика Ложа на България, представляват единното българско масонство на годишната Конференция на великите майстори на Северна Америка в гр. Омаха, щат Небраска. Преди малко те подписаха и внесоха единно обръщение от името на Национални Обединени Велики Ложи на България по повод дискриминационния проблем с българското масонство.

Обръщението беше прочетено при откриването на конференцията като извънредна ВАЖНА точка от дневния ред, поради естеството на информацията, която засяга масонството в България и масонството като цяло. Изпълнителният секретар на конференцията, МВУ Бр. Глен Мийнс прочете обръщението пред аудитория от над 700 братя масони от цял свят и завърши със следния коментар: “Такова нещо в нашата държава е невиждано и нечувано. Явно не всички хора виждат масоните така както ние виждаме нас самите. Да го имате предвид братя”. Коментарът е направен във връзка с това, че в самото обръщение се изказват факти, че законодателството в България забранява и въвежда дискриминационни текстове за хора, членуващи в тайни общества. В обръщението е посочено, че вече е обяснено, че масонството не е тайна организация, но въпреки това всички братя биват поставени в позиция да се страхуват за работните си места. Ние от Националните Обединени Велики Ложи в България заставаме на позицията, че всеки брат трябва да бъде защитен и да не се дава правото на дискриминация или подвеждане под псевдо-морална или наказателна отговорност за това, че този човек търси светлина, мъдрост и философско развитие. Ние заставаме на страната на нашите братя, част от държавната и местна администрация, както и в правната сфера, така и тези които са на служба в службите за сигурност и българската армия.

Текст на позицията на английски, може да свалите от тук.