ГРАДЕЖ: Ритуалите и символите във франкмасонството Δ

Новина 719 от 1271
ГРАДЕЖ: Ритуалите и символите във франкмасонството Δ

Великата ложа на старите свободни и приети зидари в България счита, че като майка на всички регулярни Велики ложи в България, е призвана да дава информация и разяснение относно същината на масонството. По тази причина причина може да достъпите следния градеж на масонска тематика:

Ритуалите и символите във франкмасонството

Δ СВАЛИ ОТ ТУК Δ
„Разкритите тайни стават без стойност и предсказанията губят своя блясък. Затова не хвърляйте бисерите на свинете, нито предлагайте рози на магарето”
1616г. Страсбург, Кристиян Розенкройц