(20170117) Братята от с.л. Ехнатон подготвят 10-та си годишнина

Новина 736 от 1280
(20170117) Братята от с.л. Ехнатон подготвят 10-та си годишнина

Днес братята работещи в с.л. Ехнатон в състава на ВЛССПЗвБ проведоха събрание, на което започнаха работа по организацията на тържествена трапезна ложа, която ще се състои на 19 октомври 2017 г. в ориент София. На трапезната ложа ще бъдат поканени братя, които вече работят в други ложи, но са започнали своя масонски път или са били в някакъв момент част от с.л. Ехнатон, както и братята от всички с.л., независимо част от коя обедиенция са те. На трапезната ложа се очакват над 150 братя, като поне 80 ще са по списъчен състав били част или все още са част от една от най-езотеричните ложи в ориент България. Очаква се да има ретроспекция със снимки и филми, както и споделяне на знание за осъществените през декадата градежи. Към момента над 100 братя работят в с.л. Ехнатон или в други с.л. част от ВЛССПЗвБ или други Велики ложи. Обични братя, моля запазете в календарите си датата 19 октомври 2017 г.