(20160331) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: До електронните и печатни медии (относно Валери Митков)

Новина 777 от 1272
(20160331) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: До електронните и печатни медии (относно Валери Митков)

ДО
Електронните и печатни  медии
В Република България

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето писмо, ние Масоните от Великата ложа на Старите Свободни и Приети Зидари в България, искаме да напомним, че съгласно листа на участниците в последната Масонска Конференция в САЩ през м. Февруари 2016 г., Г-н Валери Митков е представител на Обединената Велика Ложа на България.

Изразявайки още веднъж съболезнования и съпричастност към болката на близките на загиналите, заявяваме, че в нашите редици членуват само достойни мъже с добро име.

Настояваме всички въпроси, относно масонското битие на Г-н Валери Митков, да бъдат отправени към Обединената Велика Ложа в България.

За ВЛССПЗБ:

Велик Майстор
Пламен Матеев

do mediite 001