(20160223) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Доклад на КИП по време на 103тата ежегодна Конференция на Великите майстори на Великите ложи на Северна Америка

Новина 802 от 1280
(20160223) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: Доклад на КИП по време на 103тата ежегодна Конференция на Великите майстори на Великите ложи на Северна Америка

Днес завърши открито приемателно събрание на Комисията по информация за признание на 103тата ежегодна Конференция на Великите майстори на Великите ложи на Северна Америка. За България беше докладвано, че през изминалата година има вливане на братя и ложи в структура с име ОВЛБ (както беше докладвано същото в извънреден доклад през юни 2008 г.). Също така беше отчетено, че отделни групи от братя масони (визирайки останалите представени 4 Велики ложи от България на събранието) работят регулярно, но неединени в гореопоменатата структура. За съжаление за нито една Велика Ложа от 5те не беше преценено, че отговаря на всички критерии за препоръка за издаване на Признание. ВЛССПЗвБ, ВЛБ и ВЛСПШРБ ще продължат да работят в подкрепа на обединителното движение в България, дори ако това налага съзидание на единна Велика ложа в България. Целта е ясна, пътят е наша всеобща отговорност в името на добруването на българските граждани, страната и масонството.