(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

Новина 567 от 572
(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

 Превод на Български език следва: