(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

Новина 782 от 787
(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

(19970920) Признание от Обединени Велики Ложи на Германия

 Превод на Български език следва: