Какво Търсещият трябва да знае за масонството

КОИ СА МАСОНИТЕ?

Масонството е достатъчно голямо и разнообразно, за да даде отговори на това, което търсите. Масоните са хора, които се събират заедно, за да се усъвършенстват. Това се постига чрез принципите и ритуалите на братството.
Масоните се стремят да приложат уроците от Масонството в обикновения живот, което да повлияе позитивно в техните домове, общества, нации и в целия свят.
Техните усилия са водени от моралността, правосъдието, благотворителността, истината и законите на Бог. Има над 3 млн. масони в Щатите. В целия свят членството включва милиони мъже, които вярват и споделят същите фундаментални принципи.

КАКВО Е МАСОНСТВОТО?

Какво е съвременното Свободно Масонство? Масонството означава различни неща за различни хора. Преди много години в Англия, Масонството е дефинирано като „Система от моралност, въплътена в алегории и илюстрирана чрез символи“. Това е курс от морални инструкции, използващ както алегории, така и символи, чрез които се предава знанието. Легендите и митове за старите каменоделци и масони, много от които са взели участие в строителството на най-големите Европейските катедрали, са били вплетени в интересен и ефективен начин за илюстриране на моралните истини. Например, 24 делителната линия и островръхото чукче. Както линията се използва, за да се измерва разстояние, така съвременното Масонство се използва, за да напомня, че трябва да се управлява един от най-ценните ресурси: времето. Чукът, който се използва да се обработват камъни, символизира работата на всеки от нас над себе си за постигане на съвършенството.
Една от съвременните дефиниции е: „Свободното масонство е организирано общество от хора, които символистично прилагат принципите на Оперативното Масонство, архитектура към науката и изкуството на изграждането на характера“. С други думи, Масонството използва неостаряващи методи и уроци да направи всеки от нас по-добър човек.

Масонството:
1. изповядва основна философия на живота, която поставя на висок пиедестал индивидуалните човешки ценности на всеки и въплъщава великите знания от векове, които стимулират индивидуалното изучаване и размисъл.
2. има голям респект към религията и проявява толерантност и равно уважение към религиозните мнения и вярвания на останалите.
3. предоставя истински работещ план, за да се превърнат добрите хора в още по-добри.
4. е социална организация.
5. има много и важни благотворителни проекти.
6. има богата световна история.
7. е доказан начин за развиване, както на публични изказвания, така и на комуникативни способности, и предоставя ефективен начин за усъвършенстване на лидерски умения.

КАКВО ПОДДЪРЖА МАСОНСТВОТО

Масонството поддържа някои важни принципи и вярвания.
Основните доктрини на свободното масонство са Братската Любов, Взаимопомощ и Истината. Нейните главни добродетели са Въздържание, Сила на духа, Благоразумие и Справедливост. Тези принципи или убеждения имат широк обхват и дефакто предоставят модел, отговарящ на всяка част от човешкия опит.
Масонството е силен поддръжник на конституционното правителство … на качеството на общественото образование … на свободата на религията и на изразяване на вярата … на равенството на всички мъже и жени … за необходимостта от силен морален характер … и на смислената благотворителност. Световното Масонство, и организациите, които са в рамките на Масонското семейството, даряват милиони долари всяка година, за да се помага на хора с проблеми със зрението или афазия, деца с физически увреждания, говор и инвалидност, както и на хора с тежки изгаряния. Местните Ложи работят, за да помогнат на своите общности и на отделни лица в рамките на тези общности. Благотворителността на Масонството винаги се дава без оглед на раса, пол, религия, вяра, или национален произход.

МИСИЯТА НА СВОБОДНОТО МАСОНСТВО

“Мисията на Свободното масонство е да се насърчи този начин на живот, който свързва всички разумни хора в световна братска верига, което надхвърля всички религиозни, етнически, културни, социални и образователни различия; чрез предаване на най-
великите идеали на братската любов, взаимопомощ и истина; и от първообраза на тези идеали, минавайки през разбирателството, съчувствието и загрижеността, да се намерят начини да се служи на Бога, семейството, държавата, добросъседството и самите нас.“

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ НА СВОБОДНОТО МАСОНСТВО

Казано просто, основната цел на Масонството е да се осигури начин да се помогне на всеки член да стане по-добър човек. Не можем да обещаем, че ще превърнем лошия човек в добър, по-скоро, че ще направим от добрия човек по-добър.
Ние се опитваме да повлияем на всеки отделен човек чрез:
1. Подсилване на характера.
2. Усъвършенстване на неговия морален и духовен светоглед.
3. Разширяване на неговите духовни хоризонти.
Ние се опитваме да внушим в съзнанието на нашите членове принципите на персоналната отговорност и моралност; да дадем на всеки наш член разбирането и усещането на Свободен Масонски характер; и всеки наш член да практикува тези уроци в своя всекидневен живот. Ние се опитваме да изградим по-добър свят, чрез изграждането на по-добри личности, работещи в своите собствени общества.
Свободното Масонство вярва в световния мир, достигнат чрез преподаването на неговите доктрини, чрез Братството на Човека и Бащинството на Господ.

КАКВО СА ЛОЖИТЕ?

Ложата е мястото за срещи на Масоните. Това място може да се използва от Масоните за обикновени срещи, повишаване в степени, социални дейности, от други Масонски формирования или дори за обществени дейности. Сградите, които се ползват за Ложи, често се забелязват по техните специфични знаци в повечето градове на Америка и Европа, както и в страните от Свободния свят.

ПРОИЗХОД НА МАСОНСТВОТО

Ние не знаем със сигурност в кой точно исторически момент нашето франкмасонство е създадено. Стотици Масони са проучвали този въпрос, но никакъв убедителен отговор
не е намерен и може би никога няма да бъде намерен. Ние знаем, че най-ранното документиране на термина „Майстор Масон“ е намерено в Regius manuscript / Кралския ръкопис / , написан в 1390 година и сега съхраняван в Британския Музей. Значението там на „Майстор Масон“ се отнася за зидар-масон от Средновековието Инструментите на зидарите-масони датират, разбира се от най-ранния период на историята и са загубени в мистерията на времето. Това се отнася и за геометрията и геометричните символи, използвани от масоните-зидари при строежите.
Съществуват и други теории, свързани с развитието на Свободното Зидарство. Някои са толкова абсурдни, че не им е мястото да се споменават тук. Най-разпространеното, след това, което е споменато по-горе е, че масонството е развито от Ордена на Рицарите Тамплиери, когато са били разпръснати от Папа Климент V и са били принудени да отплават от Франция. Брат Джон Робинсон е този, който макар и не за първи път е описал тази теория в неговата чудесна книга „Родени от Кръвта“.
През вековете, Свободното Масонство, бавно се е развивало до вида в който го познаваме. То е еволюирало в разбираема и ефективна форма на братско учение на основи на морала, истината и персоналното личностно изграждане. То най-вече насърчава индивидуалните възможности за разсъждение и търсенето на отговори.

ДВАТА ТИПА МАСОНСТВО

Има два вида Масонство. Едното се нарича „Оперативно“, а другото „Символично“.
Оперативното Масонство може да се проследи назад в Средновековието и отвъд него. Оперативните Масони са се организирали в структури с Ложи, подобно на съвременните Масони. Сега имаме офицери, по подобен начин, както и тогава. Мъжете са били приемани в Братството само след няколко годишно чиракуване, което е траяло обикновено седем години. Това е оригиналът на приемането на първа степен – Чирак. В Оперативното Масонство, Масоните реално са изпълнявали физическа работа на строежите. Те са били най-добрите в зидарството и са пазили ревностно тайните на техните методи на строителство.
Когато организационно са преминали в така нареченото Символично Масонство, мъжете са били приемани в движението (Зидарството) без реално да са били строители, т.е. те стават духовни строители. Символичното Масонство приема термините и концепциите на оперативните зидари, но заменя строителните камъни и хоросан с работата по себеизграждането, а не реалното построяване на сградите.

„СВОБОДНИТЕ И ПРИЕТИ“ МАСОНИ

Откъде произлизат думите Свободни и Приети?
Древните зидари са били много квалифицирани и изкусни и техните качества са били изключително необходими за благосъстоянието както на църквата, така и на управляващите. Това са били мъже, които са строили замъци и катедрали. Поради това, те не са били подлагани на същите рестрикции, както останалите работници. Те са били „свободни“ да извършват тяхната работа, да пътуват и са живели по начин, който е осигурявал изпълнението на техните задължения. За никого не е било възможно да бъде приет за чирак, освен ако не е роден свободен.
Масоните са се обединявали в „гилдии“, нещо като търговски организации, и индивидуални компании или групи от Масони са сключвали договори за извършване на специфични строителни проекти. По това време в Англия различни занаятчии (дърводелци, алкохолопроизводители, калайджии, ковачи, и т.н.) също са се обединявали в гилдии, но голяма част от населението са били подвластни на собствениците на земята, на която са живели.
Корените на думата „Приети“ също може да се търси назад във времето на Оперативните Масони.
По време на късното Средновековие е имало малко образовани хора извън монасите в църквите. „Приетите“ масони изначално са били мъже, които са членували в оперативните ложи или частично са взимали участие в такива, но в крайна сметка са били пълноправни членове на Масонството. В такъв смисъл във времето се е наложило определението „Приети“, за да се индицират тези мъже, които са били допуснати до вътрешните кръгове на Символичното Масонство. Кандидатите са били „Приемани“ в Свободното Масонство не по-рано от средата на 17-ти век. За първи път срещаме фразата „свободен и приет“ през 1722 г.
В края на 17-ти век, търсенето на такъв тип архитектура, която може да се изпълни от такива организации намалява. Стиловете в архитектурата са се променяли и броят на членовете, както и броят на оперативните ложите са се свивали. В същото време все повече Масонството е усвоявало легендите и навиците на старите оперативни ложи за морални и духовни цели. С напредване на времето са се появявали повече „Приети“ членове, отколкото е имало Оперативни членове. През 18-ти век е имало повече „Приети“ масони, отколкото „Оперативни“ такива и Масонството се е превърнало много повече в „Символично“ отколкото в Оперативно.

ПРОИЗХОД НА ВЕЛИКАТА ЛОЖА

През 1717 г. четири ложи в Лондон са се събрали и са решили да основат Велика Ложа, вероятно главно, за да се сплотят и да се запазят. През 1723 те са приели Конституцията. Техният успех довел до формирането и на други Велики Ложи. През 1725 няколко ложи в Ирландия са основали Велика Ложа. Велика Ложа е основана и в Шотландия през 1736г.
Но автентичната Английска Велика Ложа в Англия не се е развивала без разногласия и през 18-ти век са се основали още 3 Велики Ложи в Англия освен тази, създадена през 1717 г. Впоследствие две от тях са се разпаднали без да допринесат с нещо в световното Масонство като цяло, но третата е изиграла основна роля в разпространението и популяризирането на Масонството в целия свят. Тя е наричала себе си „Стара Велика Ложа“. Членовете на другата Велика Ложа са се наричали впоследствие „Модерни“. Двете оцелели ложи са били дълго време в единоборство и съперничество, но в крайна сметка са се обединили през 1813 в съвременната Обединена Велика Ложа на Англия. Имената на Великите Ложи в САЩ също са различни. Някои Велики Ложи се наричат Стари Свободни и Приети Зидари. Най-използвани имена на Велики Ложи са като тези използвани в САЩ – Свободни и Приети Масони. Великата Ложа на Южна Каролина е изключение на това и се нарича Свободни Приети Масони.
Масонството е основано във Франция, някъде между 1718 и 1725 г. Първата ложа в Испания е основана през 1728 г. В Прага (Чешка Република) е основана през 1729, в Калкута (Индия) през 1728, в Наполи (Италия) през 1731. Масонството прониква в Полша през 1734 –та година и в Швеция през 1735.
Развитието на Свободното Масонство и неговите идеали и вярвания не са минали без опозиция. Масоните приемат, че всички мъже са равни – ние започваме да се развиваме от това ниво.
Индивидуалната свобода на мисълта и действието, както и моралът и етиката са концепциите и идеалите, върху който е изграден нашия ред.

КАКВО НЕ СМЕ

Ние не сме тайно общество!
Тайното общество е такова общество, което изцяло е обвито в абсолютна секретност. Това означава, че никой не знае кои са членовете, къде се срещат и какви са точно целите им.
Масонството въобще не е такова общество! Масонството може да има „тайни“, но не е тайно общество. Масонските тайни не са многобройни и главно са свързани с методите на посвещение и начина, по които се разпознаваме един друг. Тези части от ритуала, които се наричат езотерична страна на Масонството, са били предавани от уста на уста от векове.
Масонските цели, идеали и принципи са научавани от тези, които питат. Има много написани книги относно тези теми, които са достъпни до всеки. Масонството често се появява в публичното пространство чрез вестниците и нашите членове обикновено са част от изтъкнатите хора в обществото.
Ние не сме Религиозна организация!
Масонството, като организация, е съпричастна и толерантна към всички религиозни идеи и мнения. Масонството няма специфично вероучение, не обещава избавление, нито е догматично, нито е свързано с духовенство. Няма никакви изисквания за определена религиозна принадлежност на кандидата, за да бъде приет в Масонството. Изискването към кандидата е да вярва във върховно божество.
Масонските ритуали съдържат учения и примери от Библията, но те са давани най-вече като отличителни пояснения.
Масонството не изисква да принадлежите към църква, синагога или джамия, въпреки че много Масони са активни членове в техните религиозни организации и сред нашите редици има лидери на различни вероизповедания.
Свободното Масонство приема вашето право да принадлежите към някоя църква или религиозна организация и не пристъпва това ваше право, нито се опитва да бъде заместител на вашата църква.
Масонството се опитва да обединява мъжете в братство, но не да създава религия. Масонството се счита като голям поддръжник на религията. То постоянно насърчава неговите членове да бъдат активни във вярата на своя избор.

КАКВО НЕ ПРАВИМ

Сектантските религии и пристрастни политически въпроси не се дискутират в Ложата и за това има много добри причини. Когато се срещаме в Ложите, ние всички се поставяме на едно общо ниво, и няма никакви класови и други различия присъщи на външния свят. Всеки Брат изповядва свои собствени вярвания и си следва своите собствени убеждения. Нашата цел е да се обединяваме, не да се делим. Тези две теми може да породят осезаеми различия на мненията, което може да доведе до разделение сред Братята. Никой член, който се занимава с политика, не може да очаква подкрепа на политически виждания или политически кандидати, само заради участието си в живота на Ложата. Това, разбира се, не означава, че въпросите, свързани с управлението на правителството или индивидуалната свобода, не се обсъждат от Масоните, в качеството си на добри граждани.
Ще възникват въпроси, засягащи живота на Ложата, които трябва да се дискутират. При тези дискусии трябва да се спазва благоприличие и всеки трябва да показва толерантност към мнението на останалите. Всеки Майстор иска да има хармония в неговата ложа; и след като вече веднъж нещо е гласувано, и е взето за решение, решението трябва да се приеме от всички членове, независимо как са гласували.
Масонството учи всеки Масон да бъде добър гражданин и да изпълнява своите обществени задължения. Ние не се опитваме да попречим на някого да изрази мнението си или да служи на собствения си град, държава или нация по един почтен начин. Всеки, който работи в политиката, не трябва да се опитва да влияе политически като Свободен Масон; нито в името на Свободното Масонство да се възползва от неговите права.
В обобщение: Масоните никога не трябва да представят на движението някакви сектантски или политически въпроси; и в своя живот трябва да сме лоялни към поведението на добър гражданин с обществено съзнание.

МАСОНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Вие очаквате да се присъединените към Масонската Ложа, или „Символичната Ложа“. Това е основата на всички останали Масонски организации, към които вие или член на вашето семейство, може да пожелаете да се присъединените за в бъдеще.
Не сме сигурни, откъде произлиза името „Синьо Масонство“. Едната от теориите е, че синият цвят характеризира приятелството. Цветовете имат широко място в традициите на движението. Ние знаем, че когато Обединената Велика Ложа на Англия е избирала цветовете на облеклото си се е водила главно от цветовете свързани с Ордена на Жартиерата. Когато Ордена на Жартиерата е бил създаден през 1348 година от Едуард III, основния цвят е бил светло син. Цветовете на Свободните Масони не са произлезли от древния символизъм. Облеклото на три степенни групи са свързани главно с три цвята. Символичните степени са сини, Кралската Арка с червено, и другите степени със зелено, бяло и други цветове, включващи и черно. В света, в много култури синьото символизира безсмъртие, вярност, вечност, благоразумие и доброта. В Свободното Масонство в частност, синьото символизира универсалното братство и приятелство и „ни инструктира, че в съзнанието на Масона, тези добродетели трябва да са толкова обширни, колкото е синята арка на Небето“.
Две от организациите, Йоркският Ритуал и Шотландският Ритуал, се разпространяват чрез знанията от Синята Ложа, или базовото Масонство, и последващото обяснение на това значение. Античният Арабски Орден на Благородниците на Мистичния Храм (Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Temple още известен като Светилищниците (The Shriners) не е формално свързано с Масонството, но по собствени изисквания членовете на тази организация могат да бъдат само членове на Йоркския ритуал или Шотландския ритуал. Тази организация е социално ориентирана и притежава 23 болници за деца – инвалиди и деца с изгаряния.
Орденът на Източната Звезда (The Order of the Eastern Star), Бялото Светилище на Ерусалим (White Shrine of Jerusalem) и Амарант (Amaranth), приемат и мъже и жени. Изследователските Ложи изучават академично Масонството.
Има и други организации: Интернационалният Орден на Де Моле (за млади мъже) и Дъщерите на Йов (Job’s Daughters), Международният Орден на Момичетата на Дъгата (The International Order of Rainbow Girls) за млади хора.
Последните са по-скоро организации за членовете на семействата на приетите Масони.
Други организации са: Мистичния Орден на Завоалираните Пророци на Омагьосания Свят (Пещера) (Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm (Grotto), Високите Кедри на Ливан (Tall Cedars of Lebanon) и много други.
Всички Масонски организации очакват своите бъдещи членове. Това което се изисква от членовете е да отделят време, финанси и енергия.

КАКВО ДА СЕ ОЧАКВА

Всички ритуали в Масонството са сериозни и се изпълняват по достоен начин.
Няма място за шеги.
Влизайте в Ложата с позитивно отношение, което ще помогне да оцените сериозните и тържествени ритуали, в които ще участвате.
Степените, или преподаваните учения, са под формата на кратки пиеси, където вие вземате участие, с помощта на требник. Езикът на ритуала е достъпен и съдържанието е пълноценно и интересно.
Когато получавате всяка степен, вие трябва да сте облечен подобаващо. Когато дойдете в ложата, ще бъдете помолен да изчакате малко в отделна стая, докато Ложата се приготви за работа в съответната степен. Няколко човека ще се срещнат с вас формално. Ще ви бъдат зададени няколко въпроса, за да се запознаят с вашите мотиви и да се потвърди вашия свободен избор да се присъединените към Братството.
Ще бъдете просветен в съответната степен от група Масони. Вслушайте се в смисъла на това, което ви се казва. Това са духовни уроци, които се дават с голямо достойнство.
Не трябва да имате притеснения, когато влизате в ложата. Въвеждането в степента представляват обикновени уроци и към вас ще се отнасят като с приятел и брат, в който вие се превръщате.

ЛАНДМАРКИТЕ

Преди да се развие модерното измерване и система на заснемане на позицията, формата и размера на съответния парцел от оторизираните власти, начина за изграждане на перманентни огради на фермите, полетата или парцелите земя е било трудно и често много сложно. Често единственият метод, които се е използвал, е да се фиксират чрез някои елементи, като хълмове, реки и поточета, скали или дори дървета за да се образува линия от тях до други подобни елементи и т.н., докато се образува граница на собствеността. Тези малко или много перманентни маркери са се наричали Ландмарки. В допълнение, е лесно да се разбере, защо разрушението или преместването на Ландмарките се е считало за много сериозно нарушение; имало е значение на ограбване на собствеността на човек – затова в древността се е казвало „Да не се преместват Ландмарките на съседа“.
Свободното Масонство почита този термин в името на един от най-важните основни закони. Именно с това се показва, че в Масонското Движение има точни принципи, практики, традиции, прилагане на закони, които не могат да се изменят от нито един Масон, Ложа или Велика Ложа. Този смисъл се влага, когато се споменават „Древните Ландмарки“, фраза, която много често ще чувате движейки се през своя Масонски път. Нека да видим дали ще можем да разберем тази фраза, поне в по-широк смисъл.
Свободното Масонство има своя индентификация и характер. Някои неща не могат да се променят, изменят или премахват, без да се промени тази идентичност – т.е. ако ще се извършва промяна Свободното Масонство трябва да продължава да бъде същото както преди. Но има промени, които ако се извършат ще се промени Свободното Масонство – т.е. ще се промени неговата идентичност и ще се превърне в нещо друго.
Нека дадем прост пример. Представете си чаша вода. Ние можем да разделим тази вода на по-малки и по-малки порции, докато не стигнем до молекулите, но през цялото време ще бъде вода. И ако не спрем до тук, а накрая разделим и молекулите, вече няма да имаме вода, а газ – кислород и водород. Това е повратната точка, след която течността не може да се промени, без да се загуби нейната идентичност
Това е илюстрация на идеята на Ландмарките. Те определят това, което е значимо за индентификацията на Масонството. За да се променят те, трябва да се промени Масонството. Затова, нека грубо да дефинираме доктрината на Ландмарките така:
„Каквото е счетено за необходимо, за да се поддържа индентификацията и сигурността на вечното съществуване на Свободното Масонство е с качеството на Ландмарка.“
Сега виждаме защо дори самата Велика Ложа не може да промени тези Ландмарки! Ако Велика Ложа можеше да ги променя, това би унищожило и нея самата, защото не би останало никакво Масонство и не би съществувала Велика Масонска Ложа без Масонство.
Не е възможно да се изброят всички Ландмарки, но има няколко добри примери, които ще помогнат да се изясни тяхното значение. Ще обърнем внимание на няколко специфични примери, като подчертаем, че това далеч не е изчерпателно.
Началото на Свободното Масонство датира преди шест или седемстотин години и произлиза от Оперативните Масони на Англия и Европа. Много от техните изкуства, практики, обичай, символи и емблеми са трайно въплътени в същността на Масонството. Ако премахнем всичко, което сме наследили от Оперативното Масонство, не само ще унищожим връзката с нашата история, но Братството, като цяло, няма да бъде познаваемо. Ето някои неща, които имат качествата на Ландмарки.
Много неща в Масонството, които са пазени в тайна от външния свят се считат за свети. Тази ТАЙНСТВЕНОСТ не е театрална поза, за да се задоволи желанието за мистицизъм, но е изключително важна за същността на движението, така че не бихме си представили Масонството без това. Не биха съществували Ритуалите, Посвещението, Моралния дълг, знаците на разпознаване и всичкото уединение, което прави Ложата толкова възхитителна. Затова, Тайнствеността има значението на Ландмарка.
Още от самото начало, Масонството приема за членове само зрели мъже. Момчета под определена възраст не могат да се държат отговорно към своите Задължения; и ако се допускаха жени, цялата система от самото начало до края би трябвало да се промени и много малко би останало от сегашния и вид.
Всеки търсещ трябва да притежава определена квалификация, да бъде физически и психически здрав, да има добри препоръки, добър нрав, свободен, на зряла възраст. Ако тези квалификации не се взимат под внимание, всякакви хора биха се възползвали – хора, които нито ментално, нито морално биха приели Масонския живот и в резултат Масонският живот би изчезнал. Също така е необходимо търсещият предварително да не бъде запознат с мистериите, в които ще бъде въведен, а трябва това да се случва при неговото иницииране. Това също е съществена част от нашето Братство и е толкова жизненоважно, че цялата система го приема като необходимо условие. Ако елиминираме Инициирането, това общество, което ще остане, няма да бъде общество на Свободни Масони.
Друг фактор със същото значение е тайното гласуване. След като принципната цел на движението е да събере мъжете заедно в братска верига, е важно да се приемат кандидати, които да не нарушават хармонията сред останалите членове. Гласуването е така конструирано, че да се спазва този принцип и ако единични членове са на мнение, че дадения търсещ е неподходящ, техните гласове имат възможността да го изключат.
В Ритуалът, обхващащ Работата, Лекциите и Церемониите се изучават принципите, моралът и значението на Масонството. Символите, емблемите и алегориите са свободно вплетени, така че да се изтъкне значението и подсили драматизацията на предаваното знание. Може би няма други „постоянни маркери“, които да определят значението на основната идентичност на Ритуала.
Суверенитета на Великата Ложа, и съответно суверенитета на Ложата, в границите на своята юрисдикция са от важна необходимост; защото без такъв суверенитет не можем да се предпазим от анархията и Братството ще бъде разбито от противоречиви сили, генерирани вътре в него.
Всеки Масон трябва да се подчинява и да има респект от гражданския закон. Никой Масон не трябва да е обвързан с политически размирици, никакви политически дискусии не могат да се донасят в нашето сдружение. Ако това правило се наруши, то нашата организация ще се оглави от някоя политическа или социална партия и би изчезнала при първата радикална смяна на политическата власт; и докато това е в сила би била управлявана от сила външна на нашата организация, без възможност да регулира и контролира своето собствено съществуване.
Същият ефект е заложен и в древния закон, забраняващ на кандидата или Брата да бъде разпитван за неговата изповядвана религиозна вяра и забраняващ сектантски въпроси да се натрапват в Ложата. С други думи би означавало пълна разруха на Свободното Масонство, ако попадне в ръцете на политическа партия или на някоя определена религиозна Вяра.
Последният пример може да бъде определен като най-висшата Ландмарка от всички. Вярата в Бог, с Олтара в центъра на Ложата и Светата Книга на Божия Закон отворена върху него, Вярата в безсмъртността, вярата в молитвите – това са религиозните идеали на Свободните Масони, и думата „идеали“ се използва в буквален смисъл. Ако този духовен живот се разруши, нашето движение ще дегенерира в обикновен социален клуб, нещо, което е с обратно значение от текущия смисъл.
Вие все още не сте Масон. Ако имате благоприятен шанс ще бъдете приет за член на Ложата, и ако след това прогресирате в Масонското познание и придобиете опит, което всички вярваме, че ще стане факт, вие ще узнаете повече детайли от тази тема и ще имате преимуществото да ги изучите повече отвътре, отколкото отвън. Това ни пази от всяко възможно външно влияние. Няма начин да се промени Свободното Масонство да обслужва вкусовете, слабостите, предразсъдъците или желанията на кандидата, а обратното – кандидата е този, който трябва да си промени светогледа в унисон с Масонството. За да станете Масон, вие трябва да сте готов с цялата си прямота да приемете от цялото си сърце знанието и принципите, подчинението на законите и почитанието на Древните Ландмарки.

ОСНОВНИТЕ ИДЕАЛИ:

Приятелство, Моралност и Братска Любов
Основните идеали на Свободното Масонство са Приятелството, Моралността и Братската Любов. Важно е да се спомене, че освен тези три идеала, на които Свободното Масонство набляга много, има и други с почти същата важност, и докато обсъждаме нашите теми, трябва да засегнем и другите значими такива.
Под наименованието „Идеали“ се влага смисъл на знания, които са очевидно толкова истински, толкова универсално приети, че ние им вярваме напълно и винаги ги приемаме с цялата им важност. Примери за такива знания има навсякъде около нас. Доброто здраве е по-добро от болестта, човек, които говори истината е по-благонадежден отколкото лъжеца, по-добре е да се спестяват пари, отколкото да се прахосват, трудолюбивия човек е по-полезен отколкото мързеливия; съветът на мъдрия човек е по-полезен, отколкото този на глупавия; образованието е по-предпочитано отколкото невежеството – това са съвсем малка част от безбройните примери от принципите, които никой интелигентен човек няма да постави под съмнение. Всеки ги приема за важни. Те са Основни Идеали.
Когато се обърнем към Основните Идеали в Свободното Масонство, веднага се натъкваме на интересен факт: Свободното Масонство счита Приятелството, Моралността и Братската Любов за идеали от този вид! То ги приема за верни в смисъл, че никой не трябва да се съмнява в това; приема ги за очевидни и себедоказващи.
Питаме се дали всеки счита това за правдоподобно? Не е странно, че може да приемем, например, че такова нещо като Братската Любов е силно желано, но не е практично и
това не е ли само едно желание, което реално никога не може да се случи? Нормално е, Свободното Масонство да нарече „Основен Идеал“ нещо, което е не само вярно, но и разбираемо, очевидно и необходимо вярно. Докато не схванете този факт, докато не сте убедени, че ученията в Масонството са реалност, себедоказващо верни, а не празни идеали, вие никога няма да разберете Масонското знание. Свободното Масонство не ни казва, че Приятелството, Моралността и Братската Любов не са истински – напротив, то ни учи, че те са истински. Те са истинската реалност на нашия живот и не е възможно да поставяме под въпрос тяхното съществуване, както не можем да поставяме под въпрос земята под краката ни, или слънцето над главите ни. Въпросът е не дали вярваме в тяхното съществуване, просто не можем да не вярваме в това, въпросът е какво ще направим за тях?
Нека се концентрираме за момент към Основните Идеали, започвайки с Приятелството. Може да се каже, че Масонството ни учи как да си създадем приятели, като ни учи как да бъдем приятел. Човек, бидейки социално същество, не може да намери щастието си сам и затова го търси в компанията на други. За съжаление, не винаги търсим правилното щастие. Щастие за някой може да означава нещо съвсем различно за друг. Масонството не си играе на Монополи с добрите мъже. Факт е, че вие влизате в движението по собствено желание, както е вярно и, че вашият характер и репутация са били напълно проучени сред тези, които ви познават. Затова, факта, че сте били препоръчан и представен е доказателство, че Ложата вярва, че приятелството в Масонството ще ви се разкрие, че духът на приятелството, което ще предложите, ще бъде приет от всички. Искреността, толерантността, симпатията, вярата, интереса, предаността, топлотата, неегоистичността – дори саможертвата са някои от компонентите на истинското Приятелство. Масонството ни учи на всички тези добродетели и ни насочва вниманието към факта, че истинското Приятелство, е това Приятелство, което остава вярно, това Приятелство, което може да подслажда нашите взаимоотношения с околните.
Моралът, добрият морал, са тези приети стандарти на поведение, които измерват действията, за да определят годността им към установения ред. В този ред на мисли Моралността е пример на тези приети стандарти. С тези дефиниции става ясно, че Моралността означава да използваме добър морал в нашето ежедневие. Моралността не е въпрос на разкаяние. Човек, който се придържа към моралния закон или в границите на приличието, единствено защото се страхува да постъпва по друг начин, може би лъже себе си и рядко околните. Такъв човек се превръща в двуличник – една част от него иска да се държи принципно, в синхрон с благоприличието, а другата част от него се възпира да бъде неморален, само от страх.
Това са наставленията за моралност на поведение. Няма такова нещо като Масонска Моралност, която да е различна или особена или да бъде различна от общоприетата. Масонството не предлага други специфични морални норми, нито създава такива. Масонството ни учи да спазваме практиката на всички добри морални норми, оставяйки преценката за добро и лошо на съзнанието на всеки от нас. Ще се убеждавате в това, че Масонството дълбоко поддържа принципите на Морала, когато преминавате през отделните Степени.
Какво е Братската Любов? Очевидно, това означава, че даваме на друг човек възможно най-високата оценка като приятел, спътник, другар, съсед, събрат. Това, от което имаме нужда е просто да бъдем с него, просто да прекараме няколко часа заедно, да имаме привилегията да работим заедно. Ние не очакваме от нашето сътрудничество да изкарваме пари или да развиваме бизнес или да развием друга форма на егоистична печалба. Нашето сътрудничество дава смисъл на нашето съществуване и е нашата награда. Всички знаем, че Братската любов е тази върховна добродетел, без която живота би бил самотен, нещастен, грозен. Това не е надежда или сън, това е факт – реален като деня и нощта, както закона за гравитацията. Свободното Масонство се гради на този установен факт и ни осигурява възможността да имаме такова другарство. Насърчава ни да го разберем и практикуваме и да го приемем за един от законите на нашето съществуване. Ето това накратко е един от Основните Идеали.
Както започнахме в началото, Приятелството, Моралността, и Братската Любов са Основни Идеали в Масонството. Има и други идеали, знания за необходимост и истини, които са толкова очевидни, че не е необходимо да ги подкрепяме с аргументи. Ние ще ви подтикваме да размишлявате върху знанията, преподадени от Масонството при преминаването ви от степен в степен, имайки предвид това. Може да забележите, че всички те са необикновени и вълнуващи, понякога интересни, но не бива да се сравняват по стойност със знанието на истините, които Свободното Масонство е определило са вечни. Те не са въобще нови, нито прекалено стари. Времето не може да намали значението, нито да изхаби тяхното безкрайно разнообразие. Свежестта на Безсмъртието им принадлежи, защото те никога не умират, притежават безспирно вдъхновение и неизтощим апел. Те са Основните Идеали на Свободното Масонство, защото винаги и навсякъде те са били Идеали на човешкия живот.

КВАЛИФИКАЦИИТЕ

След като веднъж чрез топкуването се реши, че вие притежавате необходимите квалификации на търсещ, вие може да попитате дали има нужда да продължавате да обръщате внимание на този въпрос. Отговорът е, че квалификацията е не само тест дали търсещият е подходящ да бъде приет за Масон, но и дали е подходящ да се развива като Масон, след като вече е приет за такъв. Това са квалификации, подходящи за Масон, а не само за човек, който желае да стане такъв. Затова тези квалификации остават в сила и след като сте преминали успешно топкуването.
Думата „квалификации“ говори сама за себе си. Тя произлиза от Латински термин, означаващ „ценност“. Англо-саксонският термин за същото, означава „стойност“, от което ние ползваме термините „уважаем“ и „почитаем“. Следователно Квалификациите на търсещия означават, че ценностите и стойностите, които той притежава, му отреждат място във веригата на Масонството.
Тези стойности са два вида, вътрешни и външни. Вътрешните квалификации се разделят на два главни направления. Едното от тях е, че търсещият трябва да е дошъл „по своя
собствена воля“. Това означава, че трябва неговото желание да бъде доброволно, а не подложено на натиск и с неясни мотиви. В следствие на това – и тук наблюдаваме как квалификациите остават в сила през цялата масонска кариера – и никой Масон не може да моли търсещ да бъде член.
Друга вътрешна квалификация е, че търсещият трябва да дойде „неповлиян от търговски мотиви“. Това твърдение е очевидно: той не може да очаква, че от братството ще получи някакви бизнес, професионални или финансови облаги. По същата логика никой приет Брат няма правото да иска да получи подобни услуги от него. И двете квалификации са приети като вътрешни, защото се свързват с мотиви, които са вътрешни само за него.
Външните квалификации, за улеснение, са разделени на няколко направления:
1. Физически. Търсещият не може да бъде жена, дете или евнух. Това е една от древните Ландмарки на Масонството.
Търсещият трябва да бъде пълнолетен, което по нашите представи е 18 години, защото никой човек не може да приеме всички Масонски задължения, докато не достигне възраст в която да е легално отговорен за своите действия. Определението „непълнолетен човек“ и също „стар изкуфял човек“, последното определение „изкуфял“ означава, че човек е изгубил способността си да определя или освобождава себе си от отговорност.
2. Духовни. Духовните квалификации не са стриктно дефинирани. Всяка от Великите Ложи отива далеч в това да определи какво търсещият трябва да прочете и напише. Голямо е знанието на Масона, големи са нуждите му от знания и не е възможно той да получи такова знание, освен ако не притежава поне средно ниво на интелектуални способности.
3. Социални квалификации. Тези квалификации са във връзка с гражданските и добросъседските отношения. От тези квалификации е ясно, че търсещият трябва да е свободен човек. Това означава, че той трябва да си е свой господар, свободен да поема собствени задължения, без външна интервенция. Също е необходимо да има добра репутация сред тези, които го познават добре. Важно е, той да е добър гражданин, да спазва законите, да е послушен, както Древното Задължение повелява, да се опазва от въвличания в социални бунтове или други форми на социални безредия.
4. Морални и Религиозни. Според Древната Ландмарка, Масонът трябва да бъде „добър и справедлив човек“, човек с „чест и достойнство“, който се насочва от Компаса, измерва се с Правия ъгъл, и се изпитва с Отвеса.
Относно религията, търсещия трябва да вярва в Бог, в Безсмъртието и неговото водещо правило и вяра да бъдат Божиите Свещени Закони. В същото време, от него се изисква да бъде толерантен и няма да бъде изпитван за неговата вяра, неговата религиозна принадлежност.
Има и друг вид квалификации, определящи неговото пребиваване, като неговото задължение да заплаща определената такса и членство.
Всички тези квалификации, които са описани са важни и се отнасят, както за търсещия, така и за членовете на движението.
В заключение ще бъдете помолени внимателно да спазвате една важна точка. Ние направихме официален портрет на Масона, чрез това изброяване на квалификации. Не е възможно да се предвиди дали успяхте да схванете колко е важно да уловите този факт във вашите усилия да разберете истински Свободното Масонство.
Масонът трябва да е мъж, който да се справя с работата, с морална компетенция, отговорност и дискретност; с добра репутация, добър гражданин, с основна религиозна вяра, освободен от външна зависимост; отговарящ на изискванията на Братството, и приет за член на движението.
Кой може да бъде Масон?
Мъж, който отговаря на описаните изисквания.
Какво е Свободно Масонство?
Сдружение на такива мъже, отдадени на идеите на движението.
Какви са идеите и ученията в Свободното Масонство?
Всички истини, идеали и същности, които описват, интерпретират, поддържат, задоволяват и насърчават такова движение.
Какви са целите на Свободното Масонство?
Да се открият такива мъже, да се изграждат такива мъже, да се свържат в Братство, отдадено на живота на такива мъже.
Видно е, с достатъчна доза чистота, за да не се допусне объркване, как квалификациите, поставени в центъра на Масонството, изразяващи стандартите му, определят кои могат да бъдат Масони в действителност и определят пътя и усилията ни в движението. Не само е необходимо човек да притежава такива квалификации за целите да бъде търсещ, те са задължителни за всички нас докато сме членове на Масонството.

ОТНОШЕНИЕТО НА СВОБОДНОТО МАСОНСТВО КЪМ ПОЛИТИКАТА И РЕЛИГИЯТА

Една от най-важните Ландмарки е тази, която забранява на Масоните да участват във всяка форма на религиозно или политическо сектантство. Ние не можем да попитаме
кандидата за неговите лични ползи от политиката или религията; ние не можем да обсъждаме въпроси от този характер на нашите сбирки, нито не можем да взимаме публично отношения по тези теми от името на Масонството. Кандидата трябва да вярва в Бог, да вярва в безсмъртието на душата и трябва да почита ценностите на Светия Закон като свои правила и стремежи в своя живот. Също трябва да се стреми да бъде добър гражданин, но неговият избор чрез възгледите на коя политическа партия ще реализира идеалите си на гражданин, е изцяло личен.
Отношението на Свободното Масонство към сектантството е повече от негативно. То отива по-далеч отколко само да кажем „Долу ръцете“ от това. Забранява се на всички Масони всякакви форми на сектантски дискусии. Такива дискусии са не-Масонски – т.е. те са категорични нарушения на Масонския Закон – нещо, с което всеки Масон трябва да се съобразява и да спазва пълна дисциплина.
Не е трудно да се разбере причината за тази Ландмарка. Свободното Масонство съществува в името, посветено е и е отдадено на живота на Братството. Под Братство се има предвид, много от нас, мъже от различни сфери на живота, с голямо разнообразие от характери и религиозни и политически възгледи, сбрани заедно, свързани от приятелство, хармония и доброжелателство. За да се поддържа тази хармония е необходимо да се пазим от всякакви страсти и предубеждения,които биха ни разделили на срещуположни групи, вражди, разколи или конфликт на интереси. Всеизвестно е, че няма по вероятно нещо, което може да раздели и отчужди мъжете от религиозния и политически сектанизъм. По тази причина сектанизмът е забранен, защото нуждите и благоденствието на Братството го изискват.
Затова Свободното Масонство забранява сектанизма сред всички свои членове. Ако искате да знаете, какво е отношението към сектанизма във външния свят, който воюва със Свободното Масонство; какво трябва да направи Масона в отговор на атаката отвън? Това е уместен въпрос. По време на своята история Свободното Масонство е било предмет на атаки. В Америка преди сто години, коалиция от определени църкви с помощта на национална политическа партия заклеймиха масонството. В допълнение, няколко години наред правителството постави извън закона нашата организация. Най-вероятно Масонството винаги ще има такива врагове, както и всяка друга организация.
Нашето противодействие на такива атаки е да ги игнорираме. Ние не отвръщаме в отговор. Ние приемаме позицията, че ако някой човек или група от хора не са съгласни със знанието на Масонството, това е лично тяхно дело и не ни засяга. Нашата вяра в истината и правотата на Свободното Масонство са толкова добре базирани, че ние със сигурност не трябва да правим нищо друго освен да продължаваме да бъдем себе си. По този начин рано или късно ще замлъкнат всички нападки от всякакви врагове.
Това обобщава какво Свободното Масонство описва като негативно отношение към религиозния и политически сектанизъм, но то има и положително отношение към религията и политиката и това ще представим след малко.
Положителното отношение най-общо води началото си от великата Масонска идея за Толерантността. Толерантността винаги е била едно от най-важните учения на нашия
Ред. Какво имаме предвид под Толерантност? Ние нямаме предвид, че една вяра е по-истинска от друга; или по-ценна като друга, ние не сме застъпници на общото безразличие към всички вярвания, нито пък имаме предвид, че всички разлики на мненията трябва да бъдат стопени от компромиси. Като вярващи в толерантността, ние предприемаме обратната позиция – ние вярваме, че една вяра може да е по-вярна от друга, че едно мнение може да е по-добре доказано от друго и ние искаме истината да излезе на яве. Обаче ние знаем, че истината не може да излезе наяве, докато човек не е свободен да прецени фактите за себе си, да помисли сам, да говори от свое име, да съпостави житейските реалности за себе си. Нека всяко човешко съзнание има честно отношение, нека бъде оставено да наблюдава света за себе си. Ние вярваме, че това е единствения начин истината за великата същност на човешкия живот ще бъде намерена. Затова толерантността е позитивна и конструктивна. Тя насърчава всеки човек да разсъждава сам, да се научи в дългосрочен план да разсъждава за нещата по един и същ начин.
В нашата верига, ние контактуваме едни с други, и докато религиозните и политическите мнения ни засягат, то в името на „феър плея”, ние може да не сме съгласни, но не трябва да бъдем отрицателно настроени.
Отношението на Свободното Масонство е дори по-добре дефинирано от това.
Първо, по отношение на религията, както казахме преди, Свободното Масонство е отдадено и посветено на Братството. Но Братството лежи на основите на религията. Всеки Масон трябва да вярва в господ и в безсмъртието на душата. Книгата на Свещения Закон трябва да бъде отворена на Олтара на всяка ложа. Кандидата приема своя морален дълг на колене. Преди да поеме някакво важно обещание, Масонът търси помощ и закрила, чрез молитва към Великия Архитект на Вселената. Това е и религия и не е религия. Това е вяра – но не е вяра, която е изповядана от нито едно вероизповедание. Това е почит – но не е преклонение свързано с нито един Олтар. Според великите думи на First Book of Constitutions / Първата Книга на Конституциите /, това е религия в която всички добри мъже вярват. Това е основата, върху която са се изградили всички религии, всички църкви, всички движения и секти. След като Масоните се обединят на тази основа, впоследствие те могат да продължат да се развиват в тази църква или онази, може да се присъединят към една доктрина или друга. Масонството не ограничава никого в личния му избор, но твърдо настоява на това че какъвто и де е този избор, ние трябва да се придържаме към основата на всички религии.
Второ, по отношение на политиката.
Масонството провежда дискусии за установяване на линия на поведение и становище относно политиката. Като дали правителството трябва да издържа голяма армия и флот или по-малки? Трябва ли да облага с мито вносните и износните стоки? Трябва ли да има силно централизирано правителство или по-слабо централизирано? Трябва ли да позволява свобода на мисълта и мненията или не? Трябва ли да допуска свобода на изповеданията на религиите или трябва да ограничи вярата в една централизирана църква? Как ще се налагат и събират данъците?
Активната гражданска позиция е пример за високо гражданско съзнание, тъй като Масонството изисква от всеки свой член да бъде добър гражданин. Както видяхме, религията на Масонството е общата основа, върху която са развити другите религии. Аналогично така и високото гражданско съзнание осигурява общата основа на всички
политически движения. Всеки Масон може да симпатизира към дадена политическа партия, да има мнение относно митническите ставки, може да подкрепя голяма армия или по-малка; никой не може да го ограничава в неговото мнение, но каквото и да е неговото мнение, той трябва да е добър гражданин, спазващ закона, доверен на нацията, лоялен към социалните власти и толкова отзивчив към обществените си задължения, колкото и към личните си.
Да обобщим: Като Масони не трябва да натрапваме в движението никакви спорни сектантски въпроси, не трябва да обръщаме внимание на тези, които се опитват да атакуват Масонството; трябва да се придържаме към тази обща основа на религията, която всички почтени мъже одобряват и прилагат в своя живот като поданици на Републиката, като лоялни и добри граждани.

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО МАСОН

Като пълноправен член на братството, когато получите трите степени, докажете вашите умения във всяко от тях. При поемането на задълженията във всяка степен вие влизате в споразумение с Ложата, където сте натоварен да изпълните определени ангажименти, а Ложата се задължава да ви покровителства с определени права и привилегии. Винаги вашите задължения ще бъдат да сте лоялен към Масонството, предан към по-висшите офицери и да спазвате Масонските закони. Това са фундаментални условия за членовете. Като Масон ваше задължение ще бъде да поддържате членството в Ложата. Ако е необходимо или целесъобразно може да си прехвърлите членството в друга Ложа. Членуването в Ложата води и до някои парични задължения. Те трябва да се заплащат навреме, като това е императивно условие за членство. Ложата не е благотворителна организация, но тя ни учи на любов и милосърдие към всички човешки същества и особено към Братята Масони, техните вдовици и сираци. Затова ваш дълг е да сте готов да подадете ръка за помощ на Брат Масон в болест или беда, да помогнете в благотворителността на Ложата, след като вие станете Майстор Масон дотолкова доколкото вашето съзнание ви води и вашата съвест ви позволява. Ако сте Майстор Масон и присъствате на топкуването на търсещ, вие трябва да гласувате. Това е друг начин да се каже, че отговорността за вземане на решение кой ще бъде допуснат за Масон се носи от всеки член. Вие може да бъдете привикани от Майстора на Стол да присъствате на специални срещи в Ложата или да се освободите от някои задължения като Масон и ако не сте възпрепятстван от някой обстоятелства, вие сте длъжен да се подчините. Ложата се отличава от други организации в много фундаментални отношения; задълженията и отговорностите не могат да се захвърлят или да се поемат само заради удоволствие или прищявка и членуването не е само жест на уважение или празна привилегия. Братът не може да стои настрани докато му се отдаде възможност да задоволи егото си, нито да се стреми да прехвърли своята тежест на нечии други рамене. Мистичният възел, който ни свързва едни с други ни държи здраво. Когато сте сред непознати вие имате сигурни средства, чрез които може да се разпознаете като Масони и да установите Братски взаимоотношения с хора, които досега не сте срещали. Да знаете, че където и да отидете в този свят, независимо каква финансова или социална позиция имате, вие ще намерите Братя, които са готови да ви подадат ръката на приятелството – това е една от най-великите привилегии на членството.

ВАШАТА НАГРАДА КАТО МАСОН

Ако преминете през степените, получите работата, решите, че Свободното Масонство е страхотна организация и ако не осмислите и не приемете знанието, което то ви предлага, тогава сте ни загубили времето, както и вашето време и пари. Ако приемете предизвикателството да се запознаете с различните доктрини и истини, които ви се представят, изучите ги, анализирате ги, размишлявате върху техните значения, и ги приложите във вашия собствен живот, тогава вашата инвестиция от време и пари са богато възнаградени. Не практикувайте двойния стандарт на поведение, прилагайки Свободното Масонство като част от вашия живот, но чувствайки, че не може да се приложи в други аспекти. Може да приложите знанията на многозначителното свободно Масонство към всеки аспект от живот си и ние искрено се надяваме, че вие ще разберете как да следвате тази практика. Вие трябва да се възползвате от тази велика възможност за самоусъвършенстване в пълна степен, така че принципите на Свободното Масонство да се разпространят във всеки аспект от вашия живот. Когато постигнете това, Свободното Масонство ще се превърне в най-великото ваше преживяване. Като член на Ложата, вие ще сте избираем за позицията на всеки офицер. Ще бъде ваше право да посещавате други Ложи от същата или друга Юрисдикция, имайки предвид, че ще бъдете допуснат от Майстора на Стол, след като бъдете разпознат. В случай на болест или беда вие имате право да поискате помощ, но само решението на Ложата може да ви я даде. Това изложение не е пълно. Ние само докоснахме началото на велика тема, но както се надяваме, след като получите достатъчно светлина, вие ще можете да отидете напред – с разбирането какво Масонството означава за вас и също какво вие означавате за Масонството.