(20140415) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: 100 години с.л. “Заря” пощенска марка

Новина 913 от 1270
(20140415) ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ: 100 години с.л. “Заря” пощенска марка

По случай 100 години от инсталирането на ложа “Заря” от състава на ВЛССПЗвБ беше издадена пощенска марка с номирал 0,60 лв. Кликнете на изображението за пълна визуализация.

Из сайта на Министерство на транспорта:

На 15.04.2014 г., от 11,00 ч., в изложбената зала на Държавна агенция „Архив”, гр. София, ул. „Московска” № 5, 14.04.2014 ще бъде пуснато в употреба издание на тема „100 години масонска ложа Заря”, 1 (една) пощенска марка, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга (0,65 лв.) и специален пощенски печат.
Номинална стойност на пощенската марка     0,65лв.
Формат на марките:     50/25 мм.
Техника на отпечатване:     офсет
Перфорация:     рамковидна
Вид хартия:     бяла, гумирана
Тираж на пощенската марка:     17 000 бр.
Тираж на илюстрования плик:     1 527 бр.
Художник:     Вилиам Китанов

Специалните пощенски печати ще бъдат предоставени за използване в Пощенска  станция 1000 София, за  3 (три) работни дни, считано от датата на валидиране

Изтегли марката от тук

Реална марка – снимана